Revitalizace parku v blízkosti centra pro město Pardubice

Pardubice - Na Špici

Revitalizace parku Na špici – Pardubice

Pavel Joba

,

Jan Hájek

,

Jakub Havlas

Atelier měl za úkol revitalizovat území na soutoku Labe a Chrudimky pro rekreaci obyvatel Pardubic. Území je v bezprostřední blízkosti centra města a má i dnes charakter přírodního parku. Bylo tedy v první řadě hlavně potřeba vytvořit dostatečné pěší a cyklistické spojení a napojit území na síť cyklostezek v okolí. Návrh počítá jak s vybudováním lávky přes řeku Chrudimku,  tak i přes Labe a snaží se vytvořit  funkční náplně ostrova především jako centra volného času pro obyvatele města. Prostředky pro realizaci jsou velmi limitující, proto je z dalších staveb navržena jen jediná multifunkční budova s restaurací a zázemím pro sportující veřejnost, která je umístěna nad hladinu jezírka Čičák. Pevná i plovoucí mola, posezení u vody s výhledem na řeku, vybudování minipláže, loděnic, zoo koutku a úprava s doplněním stávajících hřišť by měly vytvořit synergii sportovců, rodin a s dětmi a seniorů přispět k výraznému oživení prostoru.

150 150 Revitalizace parku Na špici – Pardubice 2021-04-02
Typ
Parky
Místo
Pardubice - Na Špici
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
Petr Venclovský, Zbyněk Kříž
Web
https://www.naspici.eu
Investor
Statutární město Pardubice
Zhotovitel
Gardenline, s.r.o.