Městský park je východní součástí velkorysého okružního systému parků budovaných ve Znojmě po zbourání hradeb od 19. století po celém okruhu historického jádra. Tento unikátní zelený prstenec přirozeně vymezuje půdorys středu města, propojuje ho s krásnou volnou přírodou Dyjského a Gránického údolí a umožňuje jeho pěší obchůznost. Tím vším posiluje přitažlivost vnímání již ze své podstaty atraktivního a zachovalého starého přemyslovského města.

2012–2016

Střední park, 669 02, Znojmo, Jihomoravský kraj

Revitalizace Městského parku

Ve východní části města park vytváří přirozený přírodní prvek oddělující středověké jádro od nové části města, která pochází z konce 19. století. Původní protáhlý půdorys je zorganizován kolem páteřních alejí na jednoduché neoklasicistní geometrii. Různé další slohové vrstvy, střídající se v průběhu historie, se většinou nezachovaly a v 2. polovině 20. století za komunistického režimu kvalita parku výrazně degradovala. Proto vedení města rozhodlo o postupné celkové revitalizaci.

Koncept návrhu se opírá o klasicistní prostorový a komunikační skelet, který byl vytvořen při založení parku v 19. století. Páteřní linie alejí jsou zachovány v původních trasách. Prostorově je park nově znovu formulován jako velkorysá promenáda s páteřními alejemi, pobytovými trávníky, květinovými záhony, odpočívadly, vodními prvky a celkově obnovenou zelení. Chybějící cesty jsou doplněny novými, jejichž geometrie je současným volným přepisem původního klasicistního principu. Povrchy cest jsou mlatové, dále dlážděné žulovou odsekovou dlažbou nebo asfaltové, které jsou traktované pásy z žulových kostek. Veškerá zeleň je obnovena. Dožilé jírovce v páteřních alejích jsou nahrazeny odolnějšími javory, další stromy jsou vysazeny v částech parku se soliterní výsadbou. Ve středním pásu parku mezi alejemi je koncepční pás květinových záhonů, který v rámci nové geometrie přepisuje minulé vrstvy květinové výzdoby parku a obohacuje jeho současný rozměr. Mobiliář je navržen na základě materiálové kombinace natírané a pozinkované oceli a dřeva. Autorské atypické lavičky z bílých dřevěných lamel odkazují na klasicistní minulost, odpadkové koše a sloupy veřejného osvětlení jsou – jako nové prvky – z šedě lakované oceli.

Projekt se postupně po etapách realizuje od roku 2012 do současnosti, kdy jsou již dokončeny jeho dvě části, Dolní a Prostřední park. Horní park se chystá k realizaci v nejbližších letech.

150 150 Revitalizace Městského parku 2024-02-23
Typ
Parky
Místo
Střední park, 669 02, Znojmo, Jihomoravský kraj
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
Rom Kostřica, Eva Kovářová, Lukáš Moštek, Olga Sobolová, Jana Veselá
Web
www.tisnovka.cz
Rozloha v m2
65 000
Projekt
2008–2010
Realizace
2012–2016
Investor
město Znojmo
Zhotovitel
Sates Čechy, Ekostavby Brno, a.s., CALIPSUM Pohořelice s.r.o.
Vložil
Nina Kákošová 14. 4. 2021