Zanedbané náměstíčko, jedno z mála v úzkých a svažitých ulicích pražského Žižkova, prošlo proměnou založenou na respektu k dochovaným historickým prvkům, stávajícím stromům i geniu loci této čtvrti. Zohlednila ovšem i potřeby dnešních obyvatel a návštěvníků. Vzniklo tak moderní a citlivé řešení veřejného prostranství.

2019

Kostnické náměstí, Praha 3-Žižkov

Revitalizace Kostnického náměstí

Radmila Fingerová

,

Hana Špalková

Parkové náměstí

Serpentina ulic pražského Žižkova obepíná prostor, jehož původní podoba má kořeny na konci 19. století. K severu se svažující terén byl tehdy elegantně zformován kamennými zdmi a na rovné ploše tak mohlo vzniknout parkové náměstí. Jeho reprezentativní podoba se záhony, doplněnými dle dobových pohlednic i dvěma palmami, se během let vinou zanedbané údržby ztratila a ve 20. století byla navíc část náměstí obětována umístěním měnírny pro napájení tramvají.

Velkorysý prostor pod klenbou stromů

K navrácení funkce a reprezentativní podoby Kostnického náměstí došlo v roce 2019 podle projektu Radmily Fingerové a Hany Špalkové. Centrum prostranství tvoří v daných podmínkách velkorysá mlatová plocha krytá klenbou pěti původních stromů. Doplněná je partiemi dlážděnými kamennou mozaikou – k umístění laviček, pítka či mlžícího systému zpříjemňujícího mikroklima. Obvod pobytové části náměstí tvoří pás trvalkových záhonů. Za nimi pak prostor ohraničuje kamenná zeď a/nebo pečlivě zrestaurované litinové zábradlí. Zeď podepírá serpentinovou ulici a chodníky vydlážděné pražskou mozaikou. Toto terénní a funkční vymezení posílené ještě „hradbou“ zaparkovaných aut odděluje pobytovou část náměstí od parteru okolních budov, který by jinak mohl sloužit jako zázemí pro pořádání kulturních a společenských akcí. S tímto handicapem se návrh vyrovnal umístěním drobné dřevostavby kavárny s navazující dřevěnou terasou.

Zelená střecha, která je vidět

Dominantní budovou na Kostnickém náměstí je ovšem měnírna pro napájení tramvají.  Vzhledem k tomu, že nebylo možné ji zmenšit, došlo ke kultivaci její formy. Získala novou fasádu částečně doplněnou popínavými rostlinami a její střecha – stejně jako střecha kavárny – byla pokryta koberci kvetoucích rozchodníků. Extenzivní střešní zahrada zde má nejen význam pro retenci vody nebo zlepšení mikroklimatu, ale díky komplikovanému žižkovskému terénu je na očích a vnáší tak do uličního parteru květinový detail. Podobně jako měnírna byly díky novému kovovému opláštění esteticky zamaskovány i regulační stanice plynu a trafo

Hřiště, galerie i tančína

Revitalizace Kostnického náměstí je charakteristická kultivovaným minimalistickým řešením a promyšlenými detaily. Nechává tak vyniknout zdobné historické prvky a současně poskytuje variabilní prostor pro městský život. Ať už slouží jako místo odpočinku, hřiště, kavárenská zahrádka, výstavní prostor nebo třeba venkovní tančírna. Dílo ocenila i mezinárodní porota České ceny za architekturu 2021, která projekt vybrala mezi sedm finalistů.

autor článku – Tomáš Popelínský

150 150 Revitalizace Kostnického náměstí 2022-08-25
Typ
Veřejná prostranství
Místo
Kostnické náměstí, Praha 3-Žižkov
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spoluautor
Ing. Richard Fischer, Ing. arch. Irena Boumová, Ph.dD., Ing. arch. Marek Prchal, Ing. arch. Jan Pešta
Spolupráce
Konstrukční řešení – statika: Ing. Eva Svobodová, Stavební řešení: DSP - PROJEKTY S+S s. r. o. – Ing. Jana Tůmová,Mlžící systém: Svobodné zahrady Klus, s. r. o. -– Ing. Rudolf Klus, Mlatová plocha: AKTI, s.r.o, Kamenné prvky: Jaroslav Urbánek, Martin Gočaltovský, Kovové prvky včetně restaurátorského záměru na litinové zábradlí: Gira Art spol. s.r.o.
Rozloha v m2
2 010
Realizace
2019
Investor
Městská část Praha 3
Zhotovitel
AUBÖCK s.r.o.
Další
finále České ceny za architekturu 2021