Tetín není pouze místo skonání první české světice - kněžny Ludmily. Je to místo magické, mystické, plné příběhů a legend. Vyznačuje se silným geniem loci.

2020

Tetín

Revitalizace historického jádra obce Tetín

mackovič architecture, Jan Mackovič,

Kateřina Burešová

,

Zuzana Kučerová

,

Jana Kusbachová

Tetín není pouze místo skonání první české světice – kněžny Ludmily. Je to místo magické, mystické, plné příběhů a legend. Vyznačuje se silným geniem loci. To i přesto, že stávající parter je nesourodý a zanedbaný. Nevnímáme potřebu do prostoru příliš zasahovat, snažíme se o vytvoření atmosféry. Pomocí použitých materiálů v parteru chceme navodit atmosféru doby Sv.Ludmily. Představa, že by nově navržený parter v určitém úhlu pohledu mohl existovat před stovkami let a mohl navodit ducha doby je vzrušující. Zároveň se vedle kvalitní historické architektury musíme popasovat i se sousedstvím architektury méně kvalitní, z doby nedávno minulé tak, aby do konceptu zapadla. Proto jsme jako hlavní materiál pro nově sjednocené povrchy v historickém centru navrhli „ostařenou” kamennou dlažbu většího formátu, zatravněnou kamennou dlažbu s velkými spárami určenými pro prorůstání trávy a pobytový trávník. Jako doplňující prvek parteru navrhujeme kamenné zídky fungující jako obří květníky pro stromy a zároveň jako lavičky. Navržený mobiliář z cortenového plechu či dubového dřeva pak vždy využívá prvek kamenné zídky jako základ či jako tvarovou předlohu (lavičky).
Z celkového konceptu revitalizace centra Tetína se podařilo zrealizovat dva důležité střípky, okolí kostela sv.Jana Nepomuckého a také vodní nádrž včetně jejího bezprostředního okolí. Tato dvě místa budou ukazovat další směřování revitalizace centrální části obce.

150 150 Revitalizace historického jádra obce Tetín 2024-02-21
Typ
Veřejná prostranství
Místo
Tetín
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spoluautor
TERRA FLORIDA
Spolupráce
Land05
Web
https://mackovic.cz/
Projekt
2015
Realizace
2020
Investor
obec Tetín
Vložil
Petra Gamrátová 4. 7. 2021