Proměna původního asfaltového parkoviště v těsné blízkosti Smetanova náměstí v Litomyšli v nový poloveřejný městský prostor, který slouží studentům i návštěvníkům města k oddychu a relaxaci.

2004-2005

Smetanovo náměstí, Litomyšl

Revitalizace dvorku pedagogické školy

Architektonická kancelář Burian – Křivinka

K příležitosti stého výročí zahájení stavby pedagogické školy  se její vedení rozhodlo revitalizovat dvorek přiléhající k budově směrem od Smetanova náměstí, respektive od úzkého průchodu z náměstí na Vodní valy. Úkolem proměnit neutěšený prostor pokrytý asfaltem a využívaný jako parkoviště v atraktivní pobytové zákoutí pro studenty i nejširší veřejnost vedení školy v roce 2004 pověřilo architektonický ateliér Burian–Křivinka, s nímž se mu již osvědčila spolupráce při dostavbě internátu na Černé hoře. Ateliér se navíc soustavně zabýval úpravami veřejných ploch ve městě již od poloviny devadesátých let.

Architektonický návrh si zakládá na čistých geometrických liniích a odvíjí se od středové osy zadního průčelí školy se vstupem do budovy, proti němuž architekti situovali modernistickou kašnu obklopenou trávníkem. Povrch zbylých ploch pak nechali vydláždit odseky ze žulových kostek. Dvůr vybavili dřevěnou pergolou s popínavými rostlinami a autorským mobiliářem s originálně tvarovanými skládacími dřevěnými lehátky. Vůči průchodu jej pak oddělili železným plotem, jehož šikmé a široce rozkročené sloupky mu dodávají charakter spíše uměleckého objektu než hradby mezi „veřejným“ a „soukromým“.

Architektům se podařilo vytvořit příjemné prostředí, které vzdor všudypřítomné geometrické jednoduchosti nepůsobí nijak stroze ani přísně.

zdroj: Litomyšlský architektonický manuál https://lam.litomysl.cz/

150 150 Revitalizace dvorku pedagogické školy 2021-05-12
Typ
Děti, pohyb, vzdělávání
Místo
Smetanovo náměstí, Litomyšl
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Web
https://www.burian-krivinka.cz/
Rozloha v m2
944
Projekt
2004
Realizace
2004-2005
Investor
Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl
Zhotovitel
První litomyšlská stavební, GRANO Skuteč