Masarykovo náměstí v centru jihočeských Votic je místem se silným geniem loci a historickými odkazy. Během let upadalo v zapomnění, až se dostalo do hledáčku místních zastupitelů a došlo k jeho celkové rekonstrukci. Zanedbaná plocha se tak proměnila v příjemné světlé místo k procházce či posezení.

srpen 2018

Masarykovo náměstí, město Votice

Rekonstrukce parkového náměstí ve Voticích

atelier Living in green

Masarykovo náměstí má funkci nejen pobytovou ale i tranzitní – protínají jej cesty v několika hlavních komunikačních směrech. Centrálním bodem je pomník Padlým 1. světové války a socha T.G. Masaryka. Středová kruhová plocha okolo pomníku byla vždy místem, nabízejícím příležitosti k posezení, a toto se promítá i do nové koncepce prostoru.

V rámci revitalizace náměstí došlo k odstranění přehuštěných skupin jehličnanů a vznikly více rozvolněné trávníkové plochy s výsadbami alejových stromů. Centrální plocha s lavičkami je obklopena nízkým keřovým záhonem, který nakvétá postupně během vegetační sezóny. Součástí rekonstrukce bylo i založení a obnova cestní sítě, zvoleným povrchem je mlat s obrubou ze žulových kostek.

150 150 Rekonstrukce parkového náměstí ve Voticích 2024-02-23
Typ
Veřejná prostranství
Místo
Masarykovo náměstí, město Votice
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
Eliška Hubertová, DiS.
Web
www.livingingreen.cz
Rozloha v m2
6 411
Projekt
2015
Realizace
srpen 2018
Náklady v Kč
1 797 963
Investor
město Votice
Zhotovitel
ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
Vložil
Renata Dudová 16. 2. 2021