Park Santoška má nezaměnitelnou atmosféru krajinářského parku, který obklopuje původně barokní, dnes novogotickou usedlost Santoška. Z historických vinic se do dnešní doby nezachovalo nic. Park zdobí alespoň pozůstatky původní výzdoby (socha bohyně Flóry, ozdobná vstupní brána). Je to místo příjemných procházek a milých setkání s nezaměnitelnými výhledy na panorama Vyšehradu.

leden - srpen 2020

Zahrada Santoška, Praha 5

Rekonstrukce parku Santoška, Praha 5

atelier Living in green

Park Santoška je cennou plochou zeleně v centrální části Smíchova.  V nedávné době prošel celkovou rekonstrukcí, zaměřenou na obnovu cestní sítě, nezbytné zásahy na stávajících dřevinách a řešení problematických jevů. Cílem rekonstrukce nebylo park významněji přetvářet, spíše dodat mu lesk a eleganci v částech, kde ji místní návštěvníci ocení. Od tohoto tématu se odráží založení dekorativních kvetoucích záhonů se stínomilnými trvalkami podél hlavní vycházkové cesty, či doplnění masivní dřevěné lavice na jedno z opuštěných odpočinkových míst.

Do parku byla umístěna také přírodní venkovní posilovna, avšak do míst, kde není příliš nápadná a neruší historizující rozvolněný styl parkové úpravy.

Povrch cestní sítě byl z popraskané živice přeměněn na žulové kostky v kombinaci s mlatovým povrchem na cestách menšího významu. U problematických míst, kde se stékala voda z cest a vytvářela svá vlastní koryta, byly osazeny příčné svodnice v kombinaci se štěrkovými poli zpevněnými kulatinou.

Celková koncepce navržených úprav počítá také s umístěním vyhlídkového altánu ve druhé etapě realizace.

150 150 Rekonstrukce parku Santoška, Praha 5 2021-03-29
Typ
Parky
Místo
Zahrada Santoška, Praha 5
Autor
atelier Living in green
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
Ing. Pavlína Elfová
Web
www.livingingreen.cz
Rozloha v m2
56 400 m2
Projekt
2017
Realizace
leden - srpen 2020
Náklady v Kč
22.993.179 Kč
Investor
Městská část Praha 5
Zhotovitel
Gardenline s.r.o.
Vložil
Renata Dudová 15. 2. 2021