Revitalizace nábřeží s cílem zpřístupnit řeku a naplno ji zapojit do městského života.

2018-2019

Planá nad Lužnicí

Plánské nábřeží

Ivar Otruba

,

Petr Velička

,

Kateřina Záleská

,

Kateřina Čadková

,

Jakub Kovář

,

Tomáš Popelínský

Projekt je výsledkem architektonické soutěže, která proběhla v roce 2015.

Cílem revitalizace veřejného prostranství na nábřeží řeky Lužnice, v délce asi 850 m, bylo využití potenciálu řeky a umožnění rekreace obyvatel v přírodním prostředí. S ohledem na protipovodňová opatření projekt v co největší možné míře zpřístupňuje řeku a zapojuje ji naplno do veřejného života města.

Řešeným územím prochází úzká promenáda doplněná mobiliářem, přístupovými schodišti k řece a plovoucími moly. Samotný říční břeh tvoří společenstva vlhkomilných rostlin ponechaná přirozené sukcesi a citlivému managementu. Na promenádu navazuje několik uzlových míst – rozšířených odpočívadel s různými funkcemi: Prostor u sochy sv. Jana Nepomuckého je doplněný připomínkou historického mostu ve formě dřevěných pražců uložených v dlažbě. U školy vzniklo pobytové schodiště, posezení pod lípami inspirované historickou fotografií dvora přilehlého hotelu a také dřevěná terasa jako místo pro trávení volného času žáků. U domu s pečovatelskou službou se nachází malý parčík s pohodlnými lavičkami a trvalkovými záhony. Upravená část nábřeží je zakončena u sauny místem s programem pro plavce, otužilce, vodáky i jiné sportovce.

150 150 Plánské nábřeží 2021-08-23
Typ
Veřejná prostranství
Místo
Planá nad Lužnicí
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
Pavla Drbalová
Rozloha v m2
9 000 m2
Projekt
2015-2018
Realizace
2018-2019
Náklady v Kč
6 000 000 Kč
Investor
Město Planá nad Lužnicí
Zhotovitel
PL BEKO, Zahradní architektura Tábor, Pontony s.r.o.
Vložil
Tomáš Popelínský 29. 10. 2020