Zdravé a dlouhodobě prosperující stromy v ulicích významně přispívají ke zkvalitnění života v centrech měst – jejich funkce je nenahraditelná. Podmínky pro růst stromů ve městě jsou značně nepříznivé – malé prostory pro výsadbu, zhutňování povrchu a s tím spojené špatné zásobení kořenů živinami, půdním vzduchem a vodou, zasolování, letní přehřívání, mechanické poškozování. A dále sdílený prostor s technickou infrastrukturou omezuje životní podmínky stromu nad i pod povrchem na minimum.

2016–2017

Budečská Praha 2

Pilotní projekt obnovy stromořadí v ulici Budečská a Blanická s využitím prokořenitelných buněk

Steiner a Malíková krajinářští architekti

, Land05

Potenciál prokořenitelných prostorů

Významnou technologickou inovací pro vylepšení podmínek městského stanoviště je realizace podzemních prokořenitelných prostorů s použitím tzv. prokořenitelných půdních buněk. Modulární systém s vysokou únosností je vyroben ze 100% recyklovatelného plastu, jeho instalace pod zpevněné povrchy v okolí stromu zaručuje dostatečně velký prostor pro růst kořenů a současně trvalý přístup tak důležitého půdního vzduchu, vody a potřebných živin. Systém půdních buněk má nezastupitelnou úlohu při hospodaření s dešťovou vodou – umožňuje přirozený způsob zasakovaní dešťových vod a poskytuje jejich velmi efektivní zásobárnu. V ideálních případech jsou realizovány souvislé prokořenitelné pásy mezi stromy v celé délce ulice a systém umožňuje bezproblémovou integraci sítí technické infrastruktury – kabelových a potrubních vedení.

Druhové složení

Výběr konkrétního druhu stromu vychází z předpokladu dobré prosperity v městských podmínkách a vhodnosti charakteru do daného prostředí. Pro ulici Budečskou byl zvolen dřezovec beztrnný – Gleditsia triacanthos “Skyline” a pro ulici Blanickou břestovec jižní – Celtis australis, odolné druhy k nepříznivým městským podmínkám, snáší vysoké teploty a jsou ceněny pro velmi lehkou stavbu koruny,  připomínající v historii používané akáty.

Založení a údržba

Prokořenitelné prostory, vhodné pěstební substráty, provzdušňovací a závlahové sondy, ochranné prvky v okolí stromu a další tzv. vylepšující opatření jsou spolu s následnou kvalitní udržovací péčí předpokladem dlouhodobé prosperity stromořadí.

Cílem je vytvoření vhodných stanovištních podmínek v rámci sdíleného uličního prostoru pro růst a vývoj dlouhověkých a zdravých stromů.

150 150 Pilotní projekt obnovy stromořadí v ulici Budečská a Blanická s využitím prokořenitelných buněk 2024-03-05
Typ
Veřejná prostranství
Místo
Budečská Praha 2
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
Ilustrace: Žofie Matějková
Web
https://www.steineramalikova.cz/
Projekt
2015
Realizace
2016–2017
Investor
Magistrát hlavního města Prahy
Zhotovitel
Zahradní Architektura Kurz s.r.o.
Vložil
Ing. Pavlína Malíková 17. 12. 2020