Zahrada k pavilonu skla, kde je umístěno muzeum někdejší fenomenální sklárny Lötz

2014

Klatovy, Hostašova ul.

Pavilon Skla Klatovy

Land05

Zahrada obklopuje Pavilon. Je to místo, kde návštěvníci relaxují, kde vstřebávají své dojmy z muzea, kde vydechnou, naberou sílu, diskutují. V zahradě se člověk cítí příjemně, nerušen, může se pohroužit do svých myšlenek.

Zahrada také rozšiřuje a umocňuje průhledy z vnitřku muzea. Zároveň je to plnohodnotný prostor pro vystavení venkovní expozice.

Večer se zahrada díky nasvícení promění v úplně jiný prostor. Reflektory prosvětlují okrasné traviny a před vstupem do muzea jsou rozsypány malé „střepy“ LED svítidel.

Člověk má chuť zahradu navštívit, když jí bude míjet a nahlédne skrz plot, aniž by musel jít do muzea samotného…

Intimitu vnitřního prostoru zahrady vytváří „ostrovy“ okrasných travin (Calamagrostis acutiflora ´Carl Foerster´), které svým pohybem ve větru dodávají prostoru také dynamiku.

Ostrovy jsou umístěny v travnaté ploše a vytváří tak v zahradě různá zákoutí. Jsou doplněny také cibulovinami (Allium giganteum, Narcissus), které sem vnáší barevný efekt v jarním období, kdy budou traviny sestřiženy. Důležitou součástí ostrovů jsou také karafiáty (Dianthus sp.) a jejich reminiscence v podobě karmínových chrastavců (Knautia sp.), jako připomínka klatovských karafiátů, které se šlechtí v zahradnictví přes ulici. V době kvetení těch pravých klatovských karafiátů – v době klatovské pouti – budou tyto instalovány solitérně jako samostatné exponáty v prostoru.

U paty Pavilonu je vysazen solitérní vícekmenný svitel (Koelreuteria paniculata). Ten až doroste, stane se Pavilonu jeho partnerem.

Lehký moderní mobiliář je možno přemístit dle potřeby. Vzdušné, drátěné sedáky a lavička bílé barvy nepřitahující pozornost, která patří Pavilonu.

150 150 Pavilon Skla Klatovy 2021-03-29
Typ
Kultura, umění a spiritualita
Místo
Klatovy, Hostašova ul.
Autor
Land05
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Web
www.land05.cz
Projekt
2013
Realizace
2014
Investor
Město Klatovy