Původní koncept městského lineárního parku byl páteří celého Zahradního Města a měl délku několika městských bloků. Tento koncept  byl porušen ...

2011

Praha 10 - Chrpová

Park Zahradního města

Původní koncept městského lineárního parku byl páteří celého Zahradního Města a měl délku několika městských bloků. Tento koncept  byl porušen jednak výstavbou tenisových kurtů a klubovny  a jednak  příčnou ulicí Fialková.

Návrh parku odstraňuje ulici Fialková,  park sceluje a navrací mu původní městský a pobytový charakter. Do parku je vloženo „náměstí“ jako zpevněná mlatová pobytová plocha s podélným vodním prvkem – vodní kaskádou s vodotrysky , tvořenou  panely z bílého betonu.  Na obou  vstupních hranách náměstí, v podélné ose tohoto prostoru,  jsou umístěny dvě vysoké brány – Sally Terreny, které vizuálně organizují prostor parku  a nabízejí místo pro setkání a  ochrany před deštěm.

Rovina travnatých ploch parku je  doplněna  několika nízkými pahorky  s novými stromovými hájky . Asfaltová vlna  pro cyklistiku a bruslení , která protíná plochu náměstí a vodní kaskádu spojuje obě mlatové plochy podél komunikací. K ploše náměstí  přiléhají dvě dětská hřiště a bludiště. Pěší osa v místě odstraněné ulice Fialková je  řešena jako velká „klávesnice“  složená z bílých betonových panelů.

Podél ulic Jahodová a Jabloňová  jsou navrženy větší mlatové plochy s novými alejemi.

Celá travnatá plocha je uměle zavlažována a  využívána pro rekreaci. V  oblasti parku je nově navrženo parkování a  okolní komunikace byly rekonstruovány.

150 150 Park Zahradního města 2024-02-23
Typ
Parky
Místo
Praha 10 - Chrpová
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
Mikoláš Vavřín - krajinářský architekt, Olga Kostřížová, Jakub Koníř, Laco Fecsu
Realizace
2011
Investor
Praha 10
Zhotovitel
Sdružení Gardenline s.r.o. a Syner, s.r.o.
Vložil
Jakub Koníř 3. 3. 2021