Hlavní ideou parku bylo vytvořit místo pro poklidný odpočinek v rušném městě. Přáli jsme si také, aby lidé měli i ve velkoměstě zážitek z přírody a z její proměnlivosti během roku. A problémy klimatických změn nás vedly k tomu, abychom v parku vytvořili promyšlený systém hospodaření s dešťovou vodou.

2021

U Kněžské louky, Praha 3

Park U Kněžské louky v Praze 3

Revitalizací parku vznikl kvalitní městský prostor pro oddech širokého spektra uživatelů z okolí. Centrální část parku tvoří zpevněná mlatová plocha, lemovaná velkoformátovou dlažbou. Obě plochy jsou světlé barvy, čímž se eliminuje přehřívání. Voda ze zpevněných povrchů je sklonem sváděna do tzv. dešťového záhonu. Princip tohoto záhonu je založen na modelaci terénu, kdy se střídají rovné úseky s prohloubenými, které umožňují zachytit velké množství srážkové vody, a to i z přívalových dešťů. Díky štěrkovému substrátu se voda postupně vsakuje a zůstává v parku k dispozici rostlinám. Rostliny navržené v tomto dešťovém záhonu se dokáží přizpůsobit jak suššímu období, tak snesou i krátkodobé zamokření. A samozřejmě plní i funkci estetickou, kdy záhon ožívá již časně zjara kvetoucími cibulovinami, zejména narcisy, následují trvalky a během léta dorůstají okrasné traviny. Drobné cibuloviny kvetou i v západním trávníku, v parku byly dosazeny listnaté stromy a keře a kompletně byly obnoveny travnaté plochy.

Dominantním prvkem parku se stalo sousoší Milenci od akademického sochaře Miroslava Jiravy. V čele parku stálo již od roku 1966, později však vedle něj byla dostavěna samoobsluha a tak se dostalo sousoší mimo park, kde chátralo. V rámci revitalizace parku se ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy podařil přesun sousoší na nové místo a také proběhla jeho kompletní rekonstrukce.

Přestože je park navržen i na základě výsledků participace spíše jako klidový, navrhli jsme v rohu malý koutek pro děti. Jedná se o terénní modelaci, která je překryta gumovým probarveným povrchem s autorským grafickým vzorem. Součástí modelace je nerezový tunel – domeček. Celá tato plocha je vymezena širokým dřevěným sedacím schodištěm. Místo nemá být klasickým dětským hřištěm, kde by byl ruch a hluk, ale spíše místem, kde se děti na chvíli zabaví, když jsou venku na procházce s rodiči.

Ocenění: 2. místo v soutěži Park roku 2021

150 150 Park U Kněžské louky v Praze 3 2024-03-26
Typ
Parky
Místo
U Kněžské louky, Praha 3
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
A plus - generální projektant
Rozloha v m2
2 800
Projekt
2019
Realizace
2021
Náklady v Kč
11 000 000
Investor
MČ Praha 3
Zhotovitel
VYSSPA Sports Technology
Další
Autor fotografií: Hana Connor, Martin Forejt