Projekt řešil park kolem kulturního domu v Hlučíně,  vymezený ulicemi Ostravská a Písečná. Kulturní dům je symbolickým objektem ležícím na pěší spojnici mezi dvěma substanciálními strukturami - historickým centrem a sídlištěm Rovniny. Z východní části je vedle parku umístěné dětské hřiště, které predikujeme vložením branky do plotu propojit s parkem.  

2017–2018

Ostravská 124, 748 01 Hlučín

Park u kulturního domu v Hlučíně

Atelier38,

Petr Doležal

,

Tomáš Bindr

Kulturní dům byl postaven v letech 1957–1958 podle návrhu arch. Evžena Tošenovského,  včetně formálního předprostoru, díky kterému byla plošně sanována výstavba podél Ostravské ulice.  Předprostor byl odebráním zeminy a vytvořením principu zikkuratu koncipovaný jako zvýraznění monumentality kulturního domu. Byl příkladem ideologie, která nejen že nerespektovala člověka, ale vědomě ho znásilňovala. Předprostor nerespektoval pěší vazby a rozděloval severovýchodní a jihozápadní část parku.

Odstraněním stávajícího předprostoru kulturního domu včetně dvojice pojízdných komunikací a navrácení původní figury terénu jsme propojili severovýchodní a jihozápadní část parku. Zároveň jsme tímto zapojili kulturní dům více do prostoru, života parku.

Nově navržené chodníky respektují přirozené pěší vazby mezi sídlištěm Rovniny a centrem, a mezi kostelem s. Markéty a tenisovými kurty. V rámci řešení nové křižovatky jsme navrhli přechod pro chodce přes ulici Písečná.

Využíváme výhledů z parku a z předprostoru KD na historické jádro a na věže kostelů sv. Jana Křtitele a sv. Markéty.

150 150 Park u kulturního domu v Hlučíně 2024-02-24
Typ
Veřejná prostranství
Místo
Ostravská 124, 748 01 Hlučín
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
Petr Ondruška - krajinářský architekt, HIP - Tomáš Mička - Atelier38
Web
http://www.atelier38.cz/
Rozloha v m2
12 160
Projekt
2015–2016
Realizace
2017–2018
Investor
Město Hlučín
Zhotovitel
Skanska, a.s.
Další
Čestné uznání, stavba Moravskoslezského kraje 2018
Vložil
DO PARKU 8. 1. 2021