Nový park na zelené louce, na okraji Slivence

Koncept parku území tvoří dvě smyčky cest, které se navzájem protínají v místě, kde se území svažuje jihovýchodním směrem. Toto místo je zdůrazněno vyvýšeninou (pahorkem), na kterém je umístěna korouhvička s originální kamennou mozaikou od Martiny Regnerové. Svahy pahorku jsou rozčleněny do jednotlivých teras sedacími zídkami.

Hlavní vstup do parku od Slivence z ulice Granátové se otevírá vstupní pergolou s popínavými rostlinami, na kterou navazuje trojúhelníkový květinový záhon s umístěnými mozaikovanými betonovými sedátky.  Z druhého vstupu od Chuchelského háje se rozbíhají tři cesty do parku. Jednou je možné projít zkratkou do Alabastrové ulice a dalšími dvěma lze obejít větší smyčku do severní části parku, kde je navrženo odpočívadlo s pergolou a slunečními hodinami. Sluneční hodiny vznikly ve spolupráci Ing. Miloše Noska, který provedl výpočet hodin a Martiny Regnerové, která je autorkou kamenné mozaiky.

 Velká rovinatá louka ve střední části parku je určena k sportovně-rekreačnímu využití – jako „plácek“ k míčovým hrám či pouštění draků a prostor pod ovocným sadem jako odpočinkové místo k lehnutí si do závěsných sítí. Dále jsou v parku umístěny atypická sedátka a lavice obložené keramickou mozaikou opět od Martiny Regnerové, které vytváří zajímavý barevný akcent.

Na východním úpatí pahorku je navrženo rozsáhlé dětské hřiště. Výškové rozdíly jsou vyrovnány zídkami, podél kterých jsou umístěny lavice, které jsou zastíněny trelážemi s růžemi. Severní a západní okraj parku je odcloněn terénní modelací a výsadbou stromů a keřů od nové zástavby. Jižní okraj od Granátové ulice je taktéž odcloněn, především provozní budova a dvůr technických služeb a nové parkoviště pro návštěvníky parku.

Při realizaci jsme měli velké štěstí. Byla skvělá spolupráce jak s investorem  – Městskou částí Praha – Slivenec, tak i s hlavním dodavatelem stavby firmou Gardenline s.r.o. a jejími subdodavateli např. Zahradní Architektura Kurz s.r.o., která realizovala zeleň.

Park získal ocenění.

150 150 Park Granátová ve Slivenci 2024-02-24
Typ
Parky
Místo
Granátová, 154 00, Praha 5, Praha, Hlavní město Praha
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
Ing. Víťa Doležel, Ing. Adam Vokurka, Ing. Miloš Nosek, Martina Regnerová (kamenná mozaika a mozaikové lavice)
Web
https://www.panoram.online/1st-project
Realizace
2019
Investor
Městská část Slivenec
Zhotovitel
Gardenline. s.r.o.
Další
Komunální projekt roku 2019 v kategorii Veřejná zeleň
Vložil
Ing. Jana Kohlová 9. 2. 2021