Řešený prostor je nejen vstupem do školní budovy, pietním místem v okolí Památníku obětem zla, ale i vstupem do historického jádra města a součástí pásu parků před hradbami. Prostor od počátku 20. století prošel mnoha úpravami, od travnatého uličního parteru, přes ornamentální záhony, až po romantická zákoutí s růžemi a záhony letniček. Poslední vrstvou je zeleň 80. let minulého století, kdy převládají jen stálezelené tisy, hlohyně a borovice černé a  letničkové záhony vystřídala dlažba.

2018

Sokolská, Třeboň

Návrh předprostoru Základní školy Sokolská v Třeboni

Hlavním cílem bylo předprostor základní školy opět zpřehlednit a navázat v novém pojetí na původní dispozice cest a členění zeleného pásu. Přímé okolí pomníku bylo vždy akcentováno výsadbou květin, a proto navracíme do tohoto místa trvalkový záhon, který se stane centrem celé kompozice a dominantním prvkem předprostoru školy. Ulice bude lemována výsadbou alejových stromů a bude tak připomínat původní lipovou alej vedoucí od budějovického předměstí do centra, která padla při výstavbě školní budovy.
Asfaltové plochy jsou redukovány a nahrazeny pobytovým trávníkem nebo ekologickou dlažbou s širokou spárou, která je osázena několika kultivary mateřídoušky.
Mobiliář byl doplněn o nové osvětlení, lavičky i odpadkové koše a ve spolupráci s vedením základní školy se upravil i provoz v okolí vstupu do školy (zásobování, svoz odpadu, apod.) a díky komplexnímu přístupu všech stran bylo možné prostoru vrátit lidské měřítko a přehlednost.

150 150 Návrh předprostoru Základní školy Sokolská v Třeboni 2024-02-23
Typ
Veřejná prostranství
Místo
Sokolská, Třeboň
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Web
https://www.facebook.com/atelierzamak
Projekt
2017
Realizace
2018
Náklady v Kč
1 200 000
Investor
Město Třeboň
Zhotovitel
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Další
Ing. Milan Sodomka
Vložil
Jan Makovička 20. 3. 2021