Hustý les, skrytá mýtina, smrkové mlází. Vyšlapané cesty mezi semenáčky, kde na vás dýchne vůně lesa. Sem přicházíme, abychom vybraným místům vdechli nový život a doplnili je o prvky naučné stezky pro návštěvníky všech věkových kategorií.

2019–2020

Na Vyhlídce, Frýdlant nad Ostravicí

Naučná stezka ve Frýdlantu nad Ostravicí

Oblíbený vycházkový prostor, navržený zástupci města k řešení, je situován na přechod městské a přírodní krajiny. Převládá zde charakter lesního pozemku – smíšený a jehličnatý les, paseky a mýtiny. Na základě živelné cestní sítě měla vzniknout naučná stezka s jednotlivými zastaveními. Její součástí se měl stát i prostor pro environmentální výchovu dětí z mateřské školy a venkovní posilovna.

Návrh se zaměřil především na přírodní herní a edukativní prvky, které prostor vhodně doplní a příliš nenaruší. Se stávajícími porosty se pracovalo jen minimálně – v nejbližším okolí byly provedeny probírky provozně nebezpečných dřevin, na vybraných úsecích došlo k redukci semenáčů, aby bylo možné vytvořit chybějící propojení vycházkového okruhu.

Návštěvníci na okruhu najdou přírodní herní prvky, dvě originální vyhlídková „hnízda“ zavěšená na stromech a venkovní učebnu pod širým nebem. Na jedné z mýtin jsou umístěny houpací sítě a naučná tabule o typologii oblak. Úzkou pěšinu ve smrkovém hustníku doplňují umělecké skulptury našich druhů hub, včetně naučných panelů. V otevřené části prostoru je situována venkovní posilovna a dvě zastřešená posezení. Křižovatku cest ve východní části prostoru nově zdobí trojice brouků v nadživotní velikosti.

Spolupráce s realizační firmou i zástupci města probíhala na jedničku, o spokojenosti obou stran svědčí mnoho pochvalných emailů a televizní vystoupení paní starostky v regionální televizi.

150 150 Naučná stezka ve Frýdlantu nad Ostravicí 2024-02-24
Typ
Krajina a voda
Místo
Na Vyhlídce, Frýdlant nad Ostravicí
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
Ing. Pavlína Elfová
Web
www.livingingreen.cz
Rozloha v m2
15 500
Projekt
2018
Realizace
2019–2020
Náklady v Kč
3 920 000
Investor
město Frýdlant nad Ostravicí
Zhotovitel
ACER WOODWAY s.r.o.
Vložil
Renata Dudová 15. 2. 2021