Masarykovy sady se rozkládají v meandru řeky Ohře nedaleko historického centra města, levý břeh má charakter městského parku s lužní vegetací, na pravém břehu byl v období první republiky založen areál výstaviště, obě části parku propojuje lávka pro pěší ... dominantou výstaviště je pavilon A z roku 1931, po celkové rekonstrukci je pavilon místem kulturních a společenských akcí, pořádají se zde výstavy, svatební obřady …

2018–2019

Masarykovy sady, 440 01, Louny, Ústecký kraj

MASARYKOVY SADY A PAVILON V LOUNECH

Cílem revitalizace parku bylo zachování klidové lužní části a zároveň využití rekreačního potenciálu pro všechny věkové kategorie. Byla realizována opatření k prodloužení životnosti vegetačních prvků, obnova cestní sítě a vybavení pro volnočasové aktivity obyvatel. Na významné stromy v parku upozorňuje návštěvníky naučná stezka „Poznáváme stromy“. Modernizace pavilonu A probíhala současně s obnovou parku, kdy došlo k posílení a obnovení původních kvalit budovy odstraněním všech nepůvodních konstrukcí. Bylo obnoveno panoramatické okno do kavárny, terasa nad vstupní arkádou, instalován výtah a přebudovány dispozice zázemí návštěvníků. Z terasy kavárny pavilonu A se nabízí pohled na park a rovinný říční meandr.

150 150 MASARYKOVY SADY A PAVILON V LOUNECH 2024-02-21
Typ
Parky
Místo
Masarykovy sady, 440 01, Louny, Ústecký kraj
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
Věra Filipová, Jana Kusbachová
Web
www.alenaburesova.cz, www.a-tucek.cz
Rozloha v m2
125 400
Projekt
2016–2017
Realizace
2018–2019
Investor
Město Louny
Zhotovitel
Green Project, s.r.o., OK Garden s.r.o. (park)
Další
cena veřejnosti v soutěži Park roku 2019, nominace na Českou cenu za architekturu 2019
Vložil
Alena Burešová 2. 5. 2021