Hřiště jako pláž ideální pro čas letních veder.

2015

Thomayerovy sady, U Českých loděnic, Praha 8

Louka u řeky

Land05

,

Steiner a Malíková krajinářští architekti

Cílem nové úpravy je zvýšení atraktivity i obytnosti louky se zachováním přírodního charakteru celého prostoru.

Za hlavní princip považujeme vytvoření klidného místa, které díky vložení mlatové promenádní pěšiny do prostoru louky umožní nerušený pohyb a pobyt mimo hlavní pěší a cyklistický tah, který je trasován na přilehlé komunikaci U českých loděnic. Celý prostor louky kultivujeme jednoduchými funkčními prvky, zejména mobiliářem v podobě klasických laviček s opěradly, piknikovými stoly a neformálními dřevěnými odpočinkovými platy.

Dětské hřiště nově vybavujeme herními prvky přírodního vzhledu, určených pro všechny věkové kategorie. Hřiště je oplocené a zahrnuje také travnaté plochy. Jednotná písková dopadová zóna pro všechny herní prvky s vloženými travnatými ostrovy umožní různé druhy her. Nejatraktivnějším herním prvkem se jistě stane vodní hra s pumpou a dřevěnými korýtky, kudy voda bude protékat.

I samotné hřiště je vybaveno lavičkami a piknikovými sestavami a prostor se tak stává místem, kde je možné strávit celé odpoledne, aniž by člověk něco postrádal. Proto je součástí úprav také nové pítko a objekt veřejných WC.

150 150 Louka u řeky 2021-03-29
Typ
Parky
Místo
Thomayerovy sady, U Českých loděnic, Praha 8
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Web
www.land05.cz
Projekt
2014
Realizace
2015
Investor
MČ Praha 8