Na hranici městské a volné krajiny – zástavby Nového Jičína a přírodního parku Podbeskydí – se na ploše přes 50 hektarů nachází lesopark Skalky. Mezi lety 2014–2017 byl obnoven a rozšířen o tematické zahrady podle projektu krajinářského architekta prof. Ivara Otruby

2014–2017

Nový Jičín

Lesopark Skalky

Zahrada u vil

Areál lesoparku se rozkládá na jednom z vrcholků beskydského podhůří a je složen z částí s různou historií a funkcí. I nové architektonické řešení je rozděleno do prostorově a myšlenkově vymezených útvarů – zahrad. Jednou z nich je parková úprava původně z přelomu 19. a 20. století, navazující na dvě historizující a dvě secesní vily rodiny Hückelových, majitelů proslulé kloboučnické firmy (později známé jako TONAK). Tato zahrada u vil tvoří přechod mezi organismem města a volnou rekreační krajinou. Nově byla doplněna botanickou expozicí domácích rostlin, zahradou pro nevidomé a slabozraké, naučnou stezkou a v místě bývalého ovocného sadu vznikla sbírka krajových odrůd ovocných dřevin.

Slunný háj

Slunný háj se nachází na původně zemědělsky využívaném, mírně svažitém terénu, který otevírá široké panorama krajiny Beskyd. Právě respektování tohoto fenoménu bylo při řešení nových úprav zásadní. Otevřený jihovýchodní svah byl doplněn organicky tvarovanými terénními modelacemi, které vytvářejí travnatá odpočívadla s vyhlídkou na hřebeny Beskyd – tzv. solária.  Kromě piknikových slunečních zákoutí prostor zabydlují dřevěné stoly s lavicemi i lavičky volně rozmístěné v trávnících a na květnatých loukách nebo podél pískovaných cest. Terénní modelace jsou zarámovány skupinami dřevin, jejichž skladba zdůrazňuje určité geografické celky. Vzniká tak „miniarboretum“ s ukázkami domácích i exotických dřevin, kterých bylo v celém parku vysazeno přes 13 000. Vzdělávací funkci Slunného háje podporuje autorský informační systém rozmístěný v celém prostoru v několika různých velikostech a variantách, který poskytuje údaje o místní krajině nebo nově založené vegetaci.

Zahrada růží

Zahradě růží dominují obloukovitě tvarované kaskády záhonů keřových růží, které jsou ukončeny konstrukcemi pro růže pnoucí. Pásy výsadeb růží se střídají s travnatými cestami a svahy porostlými levandulí, šalvějí a okrasnými trávami. V horní části terasovitě modelované zahrady se nachází volné prostranství s vyhlídkovým „Slunečním pavilonem“ doplněné lavicemi a kovovou plastikou slunečních hodin.

Zvěrokruhová zahrada

Samostatným celkem, který vznikl na místě lesa zničeného kůrovcovou kalamitou, je zvěrokruhová zahrada. Oproti exponovanému Slunnému háji jde o „meditační“ prostor s dvanácti zastaveními se znameními zvěrokruhu. Vstupuje se do něj kamennou branou, kde je umístěn základní informační text. Terén, kterým prochází spirálová pískovaná cesta, je formován pomocí gabionových zídek a kamenných ramp, u nichž jsou rozmístěny masivní dřevěné lavice. Každé ze znamení je doprovázeno příslušným typickým stromem a květinovým záhonem.

Park roku 2019

Projekt lesoparku Skalky získal dvě čestné ceny v soutěži Park roku 2019. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu jej ocenila „za nadčasový krajinářský přístup, velkorysý rozsah projektu a vytvoření přechodu města do okolní krajiny, díky kterému vzniklo cenné místo pro krátkodobou rekreaci obyvatel“. Svaz školkařů pak park se Slunným hájem a Zahradou růží ohodnotil jako „přínosné a jedinečné řešení se silným edukačním potenciálem“.

Autor článku: Tomáš Popelínský

150 150 Lesopark Skalky 2024-02-21
Typ
Parky
Místo
Nový Jičín
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Rozloha v m2
508 000
Realizace
2014–2017
Investor
Město Nový Jičín
Zhotovitel
Gabriel s. r. o.
Další
Projekt lesoparku Skalky získal dvě čestné ceny v soutěži Park roku 2019