Lesopark byl založen jako součást ozdravovacího areálu „Městské nemocenské pojišťovny – pokladny“ před první světovou válkou. Širší urbanistické vztahy prošly dramatickou proměnou po výstavbě panelových sídlišť v 70.-80. letech. Architektonické řešení obnovy  vychází z původní realizace ve 30. letech. Tvarosloví je však použito současné.

2009–2014

Brno - Nový Lískovec, Jihomoravský kraj

Lesopark s rozhlednou v Brně

ATELIER ŠTĚPÁN,

Petr Förchtgott

Původní rozhledna byla v havarijním stavu. Tato železobetonová komorní stavba v roce 2011 prošla rekonstrukcí a od té doby nabízí prostor k odpočinku i možný výhled ze své plošiny. Dochovaný železobetonový bazén kdysi sloužil jako rehabilitační plovárna. V roce 2011 byl rekonstruován, jeho hloubka se snížila a funguje jako jezírko. Voda do něj přitéká z nového vrtu, přebytečná voda vsakuje v původních kaskádovitých prohlubních pod bazénem. Přes rokli, probíhající napříč parkem, vedla pěší železobetonová lávka. Byla již v zoufalém stavu na dnes nepoužívané trase, proto musela být demontována. Na nové trase byla v roce 2014 realizována nová lávka. Překlenutí strže o rozpětí 12 m je řešeno jako příhradová konstrukce z dubového dřeva, dimenzovaná na pojezd vozidla údržby lesoparku.

Stav zeleně v areálu lesoparku před jeho obnovou byl důsledkem 70 let trvajícího zanedbávání. Vzhledem k pokročilému rozvratu porostů bylo nejdříve nutné odstranit všechny havarijní a bezpečnost návštěvníků ohrožující stromy, dále nežádoucí souvislé porosty náletových dřevin v původně parkově upravených zónách areálu lesoparku (s výjimkou vybraných jedinců). Obdobně rozsáhlým zásahem bylo odstranění přerostlých skupin jehličnanů v horních partiích lesoparku. Vzhledem k příliš hustému sponu nebylo možné porosty pouze probrat – ponechané stromy by byly nestabilní a ohrožovaly bezpečnost návštěvníků. Stejně jako v předchozím případě byly z podrostu vybrány perspektivní dřeviny (mladé listnaté stromy) a zbytek odstraněn. Po celé ploše lesoparku bylo nutné zlikvidovat invazivní druhy dřevin. Na uvolněných plochách byl založen trávník a prudší svahy pokryty protierozními kokosovými rohožemi. K podtržení parkového charakteru byly vysazeny doplňkové druhy dřevin, které mají hlavně zpestřující funkci. Jedná se o červenolisté stromy – a to kultivary druhů, které se již v okolí přirozeně vyskytují. Současný projekt obnovy zeleně staví na kontrastu mezi centrální, nově parkově upravenou zónou a okolními lesními partiemi, ponechávanými přirozenému vývoji.

150 150 Lesopark s rozhlednou v Brně 2024-02-24
Typ
Parky
Místo
Brno - Nový Lískovec, Jihomoravský kraj
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Rozloha v m2
60 000
Projekt
2008–2011
Realizace
2009–2014
Investor
Statuární město Brno, městská část Brno - Nový Lískovec
Zhotovitel
Kavyl, spol. s r.o. , Vojtěch Halámek
Další
Cena děkana ZF v soutěži Park roku 2013
Vložil
Petr Förchtgott 10. 1. 2021