Lávka pro pěší a cyklisty ve Zdicích poskytuje obyvatelům přímý a bezpečný přístup k blízkému lesoparku, k němuž se dříve museli dostat podél silnice.

2013 - 2014

T. G. Masaryka, Zdice

Lávka pro pěší k vrchu Knihov ve Zdicích

Lávku pro pěší a cyklisty, přemosťující rokli s nepojmenovaným potokem, najdeme ve Zdicích, které leží asi 40 km jihozápadně od Prahy. Jedná se o drobnou stavbu propojující obytnou zástavbu v ulici T. G. Masaryka s lesoparkem na místním vrchu Knihov, kde se v minulosti nacházelo hradiště. Lávka vznikla mezi lety 2013 a 2014 jako součást plánu na obnovu rekreačně naučného areálu Knihova včetně naučné stezky vedoucí přes lávku a plánována je také stavba rozhledny.

Drobná stavba vytváří spojnici mezi centrem města a přírodou na jeho okraji. Lávka je bezbariérová a slouží pro přesun pěších i cyklistů. Jedná se o prostorovou příhradovou konstrukci ze smrkového dřeva a oceli, která je zasazena do patek z monolitického betonu, díky nimž objekt lávky plynule přechází v okolní terén.

Konstrukce je zajímavá i při pohledu zespoda. Vynikne tehdy dřevěná konstrukce z dřevěných příhradových nosníků. Ty se vždy po čtveřicích sbíhají a jsou pomocí ocelových svorníků ukotveny k ocelovému táhlu na spodní straně konstrukce. Její elegantní vzhled nejlépe vynikne při nočním nasvětlení zabudovanými reflektory.

Osvětlena je také svrchní část pomocí LED osvětlení zapuštěného v pochozí ploše lávky a LED pásku probíhajícího hranou boční stěny lávky. Pro větší bezpečí uživatelů je lávka na obou stranách opatřena nerezovým madlem. Lávka je bezbariérová.

Autor článku: Mgr. Kateřina Tobišková

150 150 Lávka pro pěší k vrchu Knihov ve Zdicích 2024-02-21
Typ
Veřejná prostranství
Místo
T. G. Masaryka, Zdice
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spoluautor
Richard Bartík
Spolupráce
Julie Plasová, Jakub Sedlák
Rozloha v m2
186
Realizace
2013 - 2014
Investor
město Zdice
Zhotovitel
STRABAG a. s.