Studie krajiny katastrálního území obce Středokluky.

Středokluky, Středočeský kraj

Krajinný plán obce Středokluky – územní studie

Krajinný plán pro obec Středokluky je podkladem pro zpracování územního plánu obce a zároveň územně analytickým podkladem pro další plánovací a rozhodovací procesy. Formát územní studie jako územně plánovacího podkladu umožňuje komplexní práci s krajinou, vč. zapracování myšlenek a námětů, kterými se současná legislativa a správa krajiny zatím nezabývá, např. řešením zadržení vody v krajině.

Krajinu chápeme jako složitý systém přírodních složek a lidských vlivů. Projekt zahrnuje analýzu informací o charakteru a fungování krajiny a jejích dílčích složek. Návrhová část směřuje k zachování a posílení životaschopnosti krajiny a jejích přírodních, kulturních a sociálních hodnot ve vztahu k narůstajícímu využití území, intenzifikaci hospodářských aktivit a také s ohledem na probíhající změnu klimatu. Důležitý je přístup ke krajině jako celku, jež zahrnuje jak nezastavěná území, tak plochy zastavěné a zastavitelné.

150 150 Krajinný plán obce Středokluky – územní studie 2024-02-21
Typ
Koncepty a plánování
Místo
Středokluky, Středočeský kraj
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Rozloha v m2
5 540 000
Projekt
2019 2020
Vložil
atelier in-site 12. 5. 2021