Ševelení větru ve větvích, slunce probleskující mezi listy stromů, děti výskající na skluzavce z vydlabaných kmenů… to jsou Havlíčkovy sady v Řevnicích. Místo, kde to žije!

2015

Havlíčkovy sady, Řevnice

Komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice

Havlíčkovy sady v Řevnicích byly zanedbaným, nepřehledným prostorem, který byl dlouhá léta místními občany vnímán spíše jako problém než jako plnohodnotný prvek sídelní zeleně. Středem parku prochází Nezabudický potok vedený v regulovaném korytu, který do prostoru vnáší cenný vodní element.  Park je obklopen zástavbou rodinných domů, takže je i důležitým tranzitním prostorem.

Během přípravy projektu byl proveden terénní průzkum mínění místních obyvatel, kteří se vyjadřovali k hlavním problémům lokality a ke svým představám o jejím dalším fungováním.

Hlavním tématem návrhu bylo respektování dvou odlišných protipólů – divoké přírodní zeleně v jižní části prostoru a intenzivněji udržovaných ploch v části severní. Revitalizace zeleně byla zaměřena především na prosvětlení porostů a péči o dřeviny, protože prostor je zároveň také prvkem územního systému ekologické stability. Proto musely být všechny zásahy prováděny citlivě.  V parku byl obnoven povrch stávajících cest, doplněny autorské herní prvky a mobiliář. Na vybavení parku se podíleli i místní umělci, kteří ke své tvorbě využili kmeny poražených stromů.

Park je po své proměně příjemným místem, kde tráví volný čas místní obyvatelé i děti z okolních mateřských škol. Několikrát do roka se zde konají happeningy a společenská setkání.

150 150 Komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice 2024-02-24
Typ
Parky
Místo
Havlíčkovy sady, Řevnice
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Web
http://www.livingingreen.cz/revnice-park/
Rozloha v m2
30 203
Projekt
2013–2014
Realizace
2015
Náklady v Kč
2 260 831
Investor
město Řevnice
Zhotovitel
Vykrut zahradní služby a.s.
Vložil
Renata Dudová 15. 2. 2021