Jedná se o stavební úpravy v ulici Komenského a dále úpravy vlastního Studentského náměstí. Záměrem stavebníka bylo zatraktivnění místa pro návštěvníky, obyvatele města a mimo jiné studenty s nedaleké školy. Při návrhu bylo snahou prostor Studentského náměstí maximálně vyřešit tak, aby sloužil pro odpočinek a relaxací s galerií pod širým nebem, posezením na schodech, zatravněnými plochami, mlatovými cestami a vodním prvkem.

2016

Kadaň, Studentské náměstí

Kadaň, Studentské náměstí

Prvotním impulsem pro výstavbu náměstí byl návrh studenta Kadaňské průmyslové školy stavební pana Davida Šmída v rámci středoškolské odborné činnosti. Hlavní myšlenkou se stalo zatraktivnění místa pro návštěvníky i obyvatele města, tak aby došlo k zalidnění prostoru, potažmo celého centra města. Pro výstavbu byl využit stávající uliční prostor tvořící přechod od bytové zástavby do historického centra městské památkové rezervace. Bylo využito místo s pozůstatky bývalé tržnice, dožilých parkovacích ploch, nefunkční kašny, zeleně a komunikace pro pěší a dopravu. Stavba Studentského náměstí rozdělila prostor z hlediska užití do dvou hlavních částí, kterými jsou komunikace a relaxační část. Vzhledem k tomu, že bylo zrušeno původní parkoviště, byla nová parkovací místa získána úpravou probíhající jednosměrné komunikace. Tato i ostatní komunikace byla provedena včetně konstrukčních vrstev. Součástí je nová zastávka MHD. Komunikaci směrem k Mikulovické bráně byla navrácena původní podoba, kdy nevyhovující betonová dlažba byla nahrazena dlažbou žulovou. V relaxační části vznikla výstavní plocha „Galerie pod širým nebem“ lemovaná betonovými stupni určenými k posezení. Dále pak park, kde našla své místo kolorovaná socha Josefa II. a relaxační plocha také lemovaná betonovými stupni určenými k posezení. Zde je nosným prvkem kromě atraktivního vodního prvku také replika torza historické bašty, jejíž originál byl v průběhu stavebních prací odkryt a znovu po odborném ošetření zakryt. Součástí stavby byly vegetační úpravy, doplnění o atraktivní mobiliář a osvětlení celého prostoru. Nový veřejný prostor nyní tvoří důstojný vstup do historické části města – městské památkové rezervace.

150 150 Kadaň, Studentské náměstí 2024-02-23
Typ
Veřejná prostranství
Místo
Kadaň, Studentské náměstí
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
David Šmíd - autor koncepce a mobiliáře, Ing. Ota Řezanka - HIP, koordinace, zodp. projektant
Projekt
2014–2015
Realizace
2016
Náklady v Kč
20 000 000
Investor
Město Kadaň
Zhotovitel
Frk s.r.o.
Vložil
Ing. Petr Král 9. 3. 2021