Největší litoměřický park s rozlohou téměř 5,5ha se nachází v blízkosti centra města. Leží na křižovatce hlavních tras městem v sousedství několika škol, neziskových organizací, městských zařízení a institucí. Jiráskovy sady byly založeny mezi roky 1890–1892. Významná rekonstrukce Jiráskových sadů se uskutečnila v 80. letech. Ta poslední pak proběhla v roce 2014.

2014

Litoměřice

Jiráskovy sady

Zdeněk Sendler

Litoměřice se v březnu 2010 zúčastnily třetí grantové výzvy Nadace Proměny v rámci programu Parky. S žádostí uspěly a v prosinci téhož roku získaly nadační podporu pro projekt – obnovu Jiráskových sadů. Hlavní práce na obnově parku byly zahájeny na jaře roku 2014. Na přelomu roku se uskutečnila stěžejní část plánované probírky dřevin. Z parku bylo na začátku odstraněno také velké množství asfaltových cest a zpevněných ploch. Založení trávníků předcházela instalace závlahového systému, který pokrývá téměř 2,5 ha zatravněné plochy. Voda se odebírá z vrtu provedeného při stavbě. Obnoveny byly také chodníky lemující park a dopravní hřiště i jeho správní budova. Na celé ploše parku bylo vysazeno přes 700 ks keřů (tis obecný/Taxus baccata) a 40 ks stromů. Mimo jiné Acer campestre, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Catalpa bignonioides, Ginko biloba, Liriodedron tulipifera, Tilia cordata, Sorbus intermedia. Jiráskovy sady se změnily v moderní veřejný prostor respektující historii i přání a potřeby obyvatel.

150 150 Jiráskovy sady 2022-11-21
Typ
Parky
Místo
Litoměřice
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
Radka Táborová, Lucie Radilová
Web
https://www.gabriel.cz/, www.garden-line.eu
Rozloha v m2
56300
Realizace
2014
Náklady v Kč
38 mil. Kč
Investor
Město Litoměřice
Zhotovitel
Sdružení LTM Jiráskovy sady Gabriel s.r.o. a Gardenline s.r.o.
Další
spolupráce s nadací Proměny, 1. místo v soutěži Park roku 2017