horšov

Horšovská obora – krajinářská studie

atelier in-site

Studie definuje možnosti revitalizace a využití obory Horšov, jež jednou z nejstarších šlechtických obor u nás.

Obora ze 17. století zůstala zachována v původním rozsahu s poplužním dvorem, barokními i klasicistními stavbami, kamennou ohradní zdí. Cenné je původní uspořádání krajiny: rybníky, mozaika polí a luk, drobné remízy, cestní síť se stromořadími, a také kompoziční vazby do okolí.

Obora je součástí komponované krajiny Horšovskotýnska. Zaslouží obdiv, pozornost, péči. Ochranu a opatrnou revitalizaci. Zaslouží si najít své místo v dnešním světě.

150 150 Horšovská obora – krajinářská studie 2021-05-17
Typ
Koncepty a plánování
Místo
horšov
Autor
atelier in-site
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Web
www.in-site.cz
Projekt
2019/2020
Vložil
atelier in-site 10. 5. 2021