Čtyři originální vyhlídky na vrchu Stráž nad Rokytnicí nad Jizerou inspirované postavami ze znaku města. Horník, Liška, Ovce a Medvěd umožňují výhled nejen do kraje, ale i z jedné plošiny na druhou. Odkazují tak na minulost, kdy se ze zdejších kopců vysílaly do vnitrozemí kouřové signály o vpádu nepřátelských vojsk.

Autorská zpráva

Nad Rokytnicí se vlní hřeben kopce Stráž. Jeho západní konec klesá k divokým vodám řeky Jizery a na východ pokračuje Sachrovým a Vlčím hřebenem až na bájnou horu Kotel. Vrch Stráž nebo i Strážník, jak mu říkají místní, byl jedním z míst, kde se při vpádu nepřátelských vojsk posílaly za pomoci ohně signály o nepříteli překračujícím hranici naší země. Kouřový signál pak přejímaly další hlídky na Kozákově a hlouběji v Čechách. Dnes už ohně na okolních kopcích naštěstí nehoří. Rokytnice nad Jizerou má nové hlídače. Na město dohlíží na skalách Strážníku čtyři patroni z erbu, symbolizující čtyři vesnice, které se v dávných časech spojily v město Rokytnice – Liška, Medvěd, Ovce a Horník – Hlídka na Stráži.

Liška

Liška se uvelebila na první skále. Její dlouhé tělo stojí na kameni, ocas jí trčí do údolí. Vidí celou Rokytnici i okolní kopce. Bystrým okem sleduje, jak taje poslední sníh na Lysé hoře, ví o prvních petrklíčích na svazích, kam se opírají paprsky jarního slunce. Letní slunce jí bělí záda, podzimní deště lišce potemní její dřevěnou srst. Tak račte vstoupit, milánkové, teď vás na hřbetě povozí Liška z Františkova!
Na Lišku je hezký výhled z malé lávky, která stojí nedaleko společně s posezením, které je jako dělané pro odpolední svačinku. Takových zastavení je po cestě víc, tak když bude u Lišky plno, nesmutněte, jinde pro vás bude určitě místo.

Medvěd

Medvěd se schoval v lese jen kousek od Lišky. Stojí na kusu kamene mezi borůvčím a kouká do korun stromů. Vypadá dobře živený, je ho pořádný kousek. „Vlezte mi na záda!“ Vyzývá Medvěd a zve vás na vyhlídku, která funguje, i když se po horách válí mlha. Když budete mít štěstí, uvidíte datla v akci a když si přivstanete, uvidíte možná i stádo srnek, které se potulují v lesích na vrcholu Stráže. Medvěd je z Dolní Rokytnice, ale vypadá, že se mu tady nahoře líbí. Je tu klid a má rád lidi, tak se nebojte a poslechněte ho. Vlezte mu na záda.

Ovce

Ovečka se na Stráž zatoulala z luk Horní Rokytnice. Hlídá cestu k Horníkovi, který je posledním zastavením na trase mezi hlídkami na Stráži. Schoulená v lese mezi borůvkovými keříky nabízí svůj hrb těm nejbojácnějším. Vylezte po žebříku a pohlaďte jí záda, bude ráda.

Horník

Přes lávku se dostanete k Horníkovi. Stojí na vysoké skále, které říkají místní horolezci Ká pětka. Jeho postava odkazuje na hornickou minulost Rokytnice. Jako symbol Rokytnice je posledním ze čtyřčlenné hlídky. Mohutná postava shlíží do údolí Jizery. Prudké schodiště vás dovede na vyhlídku s krásným výhledem. Když se zaposloucháte, uslyšíte možná i šumivé vody řeky, která si prodírá cestu divokým údolím z hor na hranicích s Polskem. Sedněte si na schody a sledujte panorama kopců nad řekou, je tu nádherně.

Architektura

Projekt Hlídek na Stráži začal vznikat v roce 2014, kdy jsme navrhli sérii drobných zastavení na kopci nad Rokytnicí. Koncept projektu se zrodil z původního záměru obce postavit na vrcholu klasickou rozhlednu. Morfologie kopce se však ukázala nevhodná na stavbu vyhlídkové věže, jelikož při standardních výškách neposkytovala dostatečný výhled. Proto jsme se rozhodli pro koncepci několika zastavení na skalách, které vrchol kopce lemují. Inspirací pro lehké stavby z oceli, které jsou opláštěny dřevem, nám byly postavy z erbu města Rokytnice. A tak dnes na město shlíží jeho čtyři patroni – Liška, Medvěd, Ovce a Horník – naše Hlídka na Stráži.

Materiály

Vyhlídky mají ocelovou konstrukci sestavenou z malých dílu transportovatelných na místo skalních výběžků lidskou silou. Ocelové konstrukce jsou do skal kotveny speciálními ocelovými kotvami do vrtů hlubokých až 8 metrů. Ocelové konstrukce vyhlídek jsou opláštěny dubovým obkladem. Konstrukce zábradlí vyhlídek jsou z černě lakované oceli s výpletem nerezovou sítí.

150 150 Hlídka na Stráži 2024-02-21
Typ
Krajina a voda
Místo
Rokytnice nad Jizerou vrch Stráž
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
Architektura: Ing. arch. Pavlína Müllerová, Statika: RECOC, spol. s r. o., www.recoc.cz
Web
www.hlidkanastrazi.cz
Rozloha v m2
17 m² Liška, 14 m² Medvěd, 9 m² Ovce, 10 m² Horník
Projekt
2017
Realizace
2021
Náklady v Kč
9 mil
Investor
město Rokytnice nad Jizerou
Zhotovitel
Strix s.r.o., www.strixchomutov.cz
Další
Finalista České ceny za architekturu 2022