Areál interaktivní geologické a geobotanické expozice navazuje na torzo hradu a je vybaven výukovými modely simulujícími reálná přírodní stanoviště, laboratoří a vydat se můžete i do jeskyní.

Pozemek u 1. základní školy v Říčanech dlouho ležel ladem. Přímo volal po využití, které by mu vdechlo nový smysl. V té době nastoupil na místo ředitele školy Pavel Bednář, člověk nadšený do geologie. Okamžitě začal uvažovat o možnostech, jak pozemek v tomto směru využít.

Myšlenky sdílel s Jakubem Halašem, ředitelem a geologem Muzea Říčany.
Muzeum záměr rozvinulo a v roce 2013 našlo způsob jak jej uskutečnit.

Atelier Architráva vytvořil projekt venkovní geologické expozice zahrnující různá simulovaná stanoviště s horninovými podklady a na ně vázanou flóru. Na malé ploše tak najdete vápencový výchoz, čedičové varhany, suťové pole, jezírko s možností rýžování těžkých minerálů, simulaci povodní, atd. Srdcem je pak geologická laboratoř s vynikající výbavou na řezání a leštění vzorků, polarizačním mikroskopem ad.

V druhé etapě pak byl realizován malý jeskynní systém, včetně modelu štoly, depozitář vzorků, model sklaní vrásy ad. Podařilo se nashromáždit velké množství zajímavých a unikátních vzorků hornin i zajímavé spektrum rostlin. Celý areál je přístupný v návštěvním režimu v době pravidelného konání akcí pro veřejnost, dále pro školní a zájmové skupiny se vzdělávacími programy pod záštitou muzea Říčany.

150 150 Geopark Říčany 2024-02-21
Typ
Kultura, umění a spiritualita
Místo
Masarykovo nám. 71/22, 25101 Říčany, Středočeský kraj, Česko
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Spolupráce
Mgr. Petr Schnabl, Ph.D. (geologie), Mgr.Kateřina Čiháková (geobotanika), Ing. Martin Vokáč (dokumentace staveb)
Web
https://muzeumricany.cz/geopark-ricany/
Rozloha v m2
1350
Projekt
etapa1 2014, etapa2 2015
Realizace
etapa1 2014, etapa2 2019
Investor
město Říčany
Vložil
Ondřej Semotán 27. 8. 2021