Cyklostezku na místě někdejší železniční trati jsme proměnili v liniový park pro aktivní odpočinek. Inspirací nám byla železniční minulost tohoto místa. Naše kreativní nápady a smart řešení reagovali na nedostatek místa v profilu cyklostezky. 

2021

Cyklostezka pod Vítkovem, Praha 3

Cyklostezka pod Vítkovem v Praze 3

Cyklostezka pod Vítkovem vznikla na místě někdejší železniční trati.  V posledních letech už ale neslouží jen pro cyklisty, ale díky své atraktivní lokalitě se z ní stal jakýsi žižkovský boulevard –  korzo pro všechny obyvatele z okolí. Městská Část Praha 3 se proto rozhodla okolí cyklostezky revitalizovat a výrazně doplnit mobiliářem a dalšími aktivitami.

Úzký profil okolí cyklostezky neumožnuje příliš velkorysé řešení, a tak nás daný prostor vybídnul k vymýšlení drobných, ale přesto atraktivních zásahů.

Jako připomínku bývalé trati jsme navrhli malé dětské hřiště inspirované železnicí. Jsou tu závory, návěstidlo, most, vagónky a dokonce dva tunely s vyskládanými kamennými klenbami. Rádi děláme pro děti hřiště, co nevypadají jako tradiční dětská hřiště. Je skvělé pak sledovat, jak takové místo rozvíjí u dětí jejich představivost a jak si děti vymýšlejí své vlastní hry. V nedaleké opěrné zídce jsme vytvořili několik posezení ve stylu „kupé ve vlaku“.

Další atrakcí na cyklostezce jsou oblíbené zapuštěné trampolíny. Je to skvělá věc pro sportovní vyžití dětí, zatímco rodiče odpočívají v klidu na okolních lavičkách.

Pro sledování dění na cyklostezce jsme navrhli dvě velké dřevěné paluby, které stupňovitě kopírují terén a umožňují tak posezení v různých výškových úrovních. 

Samozřejmostí bylo doplnění pítka, mnoha laviček, odpadkových košů a stojanů na kola. Je zde také instalována tzv. ostrovní toaleta, která ke svému provozu nepotřebuje přípojky elektřiny, vody ani kanalizace.

Nejvíce tomuto místu prospěla obnova zeleně.  Provedli jsme důkladné probírky a prosvětlení svahů. Dosadili jsme duby, jeřáby, javory, hlohy, svídy, kaliny a brsleny. Pro zpestření jsme také vysadili i několik výrazně kvetoucích keřů, jako např. lískovníček. A těsně podél cyklostezky jsou pro radost vysazeny stínomilné trvalky a jarní cibuloviny.

Cílem bylo, aby si to na cyklostezce užili všichni – cyklisti, bruslaři, rodiny na procházce, senioři i pejskaři.  A fotky ukazují, že tomu tak nejspíš je.

150 150 Cyklostezka pod Vítkovem v Praze 3 2024-03-26
Typ
Parky
Místo
Cyklostezka pod Vítkovem, Praha 3
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Rozloha v m2
24 000
Projekt
2020
Realizace
2021
Náklady v Kč
17 000 000
Investor
MČ Praha 3
Zhotovitel
Gardenline
Další
Autor fotografií: Hana Connor, Martin Forejt