Biocentrum bylo založeno v místech, kde se ve středověku nacházelo velké rybochovné jezero. Po jeho zániku v 19. století zde zůstalo jen sucho a napřímená koryta Trkmanky a Kobylského potoka. Biocentrum zadržuje vodu v krajině, zpomaluje odtok a zlepšuje klima v suché oblasti jižní Moravy.

2014–2015

Kobylí

Biocentrum Ostrůvek v Kobylí

Biocentrum se rozkládá na ploše 14,5 ha. Potok byl rozvolněn a prodloužen z 390 na 560 m. Byly vyhloubeny tůně různých tvarů, velikostí a hloubek s proměnlivými sklony břehů. Nejhlubší tůň má tvar kobylí hlavy.

Vykopaná hlína byla uložena do zemního valu s porosty dřevin. Luční porosty biocentra jsou koseny s různou intenzitou. Střídají se zde plochy přírodně-rekreační s vycházkovou okružní trasou a plochy přírodní, bezúdržbové. V přechodové zóně probíhá kosení lučních porostů 1x ročně. Do přírodního vývoje v bezúdržbové zóně bude zasahováno pouze výjimečně, v zájmu podpory biotopu.

Voda, která ze suché krajiny odtékala, dnes napájí mokřady a zvyšuje zásobu půdní vody. Osídlení lokality některými vzácnými druhy rostlin a živočichů bylo překvapivě rychlé, už během výstavby. Do intenzivně zemědělsky využívané krajiny se vrátily slanomilné rostliny a řada druhů mokřadních ptáků. Pro možnost jejich pozorování tu byla postavena zastřešená pozorovatelna. Biocentrum se stalo součástí vycházkových tras.

150 150 Biocentrum Ostrůvek v Kobylí 2024-02-24
Typ
Krajina a voda
Místo
Kobylí
Informace o přístupnosti
volně přístupný
Rozloha v m2
145 000
Projekt
2012
Realizace
2014–2015
Náklady v Kč
12 700 000
Investor
Obec Kobylí
Zhotovitel
Agromeli s.r.o.
Další
Adapterra Awards 2019, www.adapterraawards.cz
Vložil
Olga Veselá 11. 2. 2021