U všech projektů, bez rozdílu velikosti uplatňujeme tyto zásady:

– jednoduchost
– vnitřní logika a řád
– jasná výtvarná myšlenka
– trvanlivost (fyzická i morální)
– cenová přiměřenost
– individuální přístup ke každému projektu

V naší práci se snažíme spojit kreativitu s profesionalitou.

Atelier M1 architekti

Atelier M1 architekti s.r.o., architektonická kancelář, založena v roce 2000, od roku 2003 společnost s ručením omezeným. Zabýváme se projekty staveb různých měřítek i investičních nákladů – od veřejných budov až po rodinné domy. Klientům se stavebním záměrem nabízíme kompletní servis od výběru pozemku a rozvahy jeho využití, přes zpracovaní studie stavby, případně studie proveditelnosti, územní a stavební dokumentace, realizační dokumentace až po autorský a technický dozor stavby a zajištění kolaudace stavby.

150 150 Atelier M1 architekti 2021-04-08