Životní prostředí – prostředí pro život

Rubrika
KONFERENCE
Datum akce:
12. 09. 2022
Délka akce:
12.-14.9.2022
Čas konání akce:
9,00
Místo konání:
Ballingův sál Národní technické knihovny, Technická 2710/6, Praha 6
Pořadatel:
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
Vložil:
DO PARKU
Webové stránky akce:
https://www.cenia.cz
Facebook:
https://m.facebook.com/

CENIA organizuje odbornou konferenci Životní prostředí – prostředí pro život s ambicí vytvořit prostor pro širokou diskuzi o otázkách souvisejících s aktuálními výzvami v oblasti ochrany životního prostředí.
Od roku 2008 CENIA organizuje konferenci Inspirujme se, která si klade za cíl podpořit výměnu aktuálních informací a zkušeností z oblasti zpřístupňování a využití prostorových dat a souvisejících služeb. Od roku 2012 probíhá tato akce jako česko-slovenská.
Kromě výše uvedených se CENIA podílí na řadě dalších akcí, ať už přímo organizačně, či svou účastí. K těm nejvýznamnějším patří např. představení zprávy Evropské životní prostředí — stav a výhled 2020 (SOER 2020), kterou zpracovává Evropská agentura pro životní prostředí.

150 150 Životní prostředí – prostředí pro život 2022-05-03