Základy zahradnictví – Akreditovaný vzdělávací kurz

Rubrika
KURZ
Datum akce:
04. 07. 2022
Délka akce:
ve 3 blocích: 4. – 7. 7. 2022; 8. – 11. 8. 2022 a 5. – 8. 9. 2022
Místo konání:
ZF MENDELU (Valtická 337, 691 44 Lednice) a ZF MENDELU - ŽABČICE
Pořadatel:
ZF MENDELU
Vložil:
DO PARKU
Webové stránky akce:
https://zf.mendelu.cz/

Zahradnická činnost je přirozenou výukovou aktivitou, do které lze implementovat nejen výchovný prostředek k rozvoji pozitivního vztahu k přírodě, ale i pracovních návyků, dovedností a zároveň koordinaci vlastních fyzických sil. Příroda, agrotechnické a zahradnické aktivity nás doprovází odnepaměti a proto je třeba k nim opět nalézt správnou cestu, zejména k opětovnému komplexnímu porozumění zahradnické činnosti.

Cílem kurzu je předat teoretické i praktické zkušenosti ze zahradnického oboru. V teoretické části se účastníci dozví vše o principech zahradnictví, včetně seznámení jedovatých rostlin a užitečných živočichů. V praktické části se účastníci seznámí a naučí různé praktiky a techniky pěstování rostlin, jejich ošetřování a možnosti dalšího využití. Dále se seznámí se základními floristickými postupy a naučí se poznávat užitečné zahradní živočichy.

Tento kurz je určen pro všechny pedagogy, kteří mají zájem o další vzdělávání v oblasti zahradnické činnosti. Po úspěšném absolvování kurzu účastníci obdrží certifikát.

Výuka bude probíhat: ZF MENDELU (Valtická 337, 691 44 Lednice) a ZF MENDELU – ŽABČICE (přejezd bude zabezpečen mikrobusem).

Maximální počet účastníků je 15.

Cena kurzu: 10 000 Kč s DPH

Závazná přihláška do 31.5.2022

150 150 Základy zahradnictví – Akreditovaný vzdělávací kurz 2022-05-03