O hospodaření s dešťovou vodou

Rubrika
SEMINÁŘ
Datum akce:
20. 04. 2022
Délka akce:
10:00-14:00
Čas konání akce:
10:00
Místo konání:
Jihlava
Pořadatel:
Město Jihlava a Hospodaření s dešťovou vodou
Webové stránky akce:
https://www.pocitamesvodou.cz/
Facebook:
https://www.facebook.com/

Praktický seminář, jehož cílem je, aby účastníci semináře přinesli konkrétní strategie a problémy se začleňováním modro-zelené infrastruktury ve své lokalitě. Naši odborníci odpoví na otázky týkající se legislativy, územních studií, zadávání, realizace a údržby.

Seminář volně navazuje na debatu z roku 2019.

PROGRAM:
Teoretická část
Přednáška o legislativě MZI, o zadávání veřejných zakázek a kontrole projektů – David Stránský z ČVUT v Praze, projektant Jiří Vítek z JV Projekt VH a arborista David Hora z Treewalker.

Praktická část
Diskuzní workshop o konkrétních strategiích a problémech se začleňováním modro-zelené infrastruktury – zašlete své konkrétní případy/dotazy do 7.4.2022 na eliska.linhartova@ekocentrumkoniklec.cz

Seminář je zdarma s nutností registrace: https://www.pocitamesvodou.cz/prakticky-seminar-o…/

150 150 O hospodaření s dešťovou vodou 2022-04-18