Bohumínská – výzva pro Slezskou Ostravu

Rubrika
DISKUZE
Datum akce:
11. 04. 2022
Délka akce:
18:000-19:30
Čas konání akce:
18:00
Místo konání:
MAPPA Ostrava, Nádražní 17, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
Pořadatel:
MAPPA Ostrava
Facebook:
https://www.facebook.com/

Jak proměnit oblast v okolí Bohumínské ulice k lepšímu? 🤔 Může se tato lokalita znovu stát živým centrem Slezské Ostravy, jak tomu bylo v minulosti? ⛪️ Ve veřejném prostoru Ostravy se již několik let diskutuje o různých možnostech. 💬📢

Jedno je jasné. Bez zásadní přeměny Bohumínské ulice, která svým výrazně dopravním charakterem udává ráz i přilehlému okolí, to nepůjde. ❌Město Ostrava připravuje investiční záměr, který prověří možnosti proměny Bohumínské ulice. Veřejnou debatou chceme zaznamenat podněty ostravské veřejnosti. ✅ Přijďte se seznámit s možnostmi budoucího rozvoje lokality a vyjádřit své názory či přání. 🧐📣

Z akce bude pořízen audiovizuální záznam a zápis podnětů, který poslouží jako jeden z podkladů při tvorbě investičního záměru. 🎥

Debatovat a odpovídat na vaše dotazy budou:
▪️ Pavel Řihák, architekt – urbanista
▪️ Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora
▪️ Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy

150 150 Bohumínská – výzva pro Slezskou Ostravu 2022-04-10