Urbanismus a republiky +

Rubrika
PŘEDNÁŠKA
Datum akce:
02. 05. 2023
Čas konání akce:
19:30
Pořadatel:
Gogolák+Grasse, Přístav 18600 a Na Hradbách
Webové stránky akce:
Facebook:
https://www.facebook.com/

Večery +, o urbanismu a jeho překryvech. Dramaturgie každého večera je zacílená na rozdílná témata. Gogolák+Grasse tak ve spolupráci s Přístav 18600 a Na Hradbách chtějí u příležitosti proměny prostoru Na Hradbách ve výjezdné přednášce pojmout v stručnosti historii – „průlet“ urbanismem Československa u příležitosti roku 30. výročí vzniku samostatné České a Slovenské republiky.

Přednáška je určena jako „výjezdná“ přednáška akce dlouhodobě pořádané v Přístav 186 00 na téma průniku urbanismu s ostatními tématy, která v tomto roku řeší regionální proudy a tendence urbanismu právě na území České a Slovenské republiky.
Nultý večer devátého ročníku je zaměřen na „republiky“ a urbanismus.

Republiky, témata Československa, pro nás představují různé pojetí urbanismu dle různých potřeb doby. Od první republiky až po rozpad Československa se jedná o období největšího plošného rozvoje měst na území České a Slovenské republiky. Různost situací a dob se odráží i v pestrosti, tvarosloví i motivacích období třičtvrtě 20. století. Samotný urbanismus tak rámuje různá témata republik Československa.

Jak se různorodost „republik“ promítalo do utváření našeho prostředí? Jaké formy a nástroje „republiky“ na vytváření našeho prostředí používali? Jaké jsou dopady urbanistického dědictví „republik“?

Řečníky postupně představíme.

150 150 Urbanismus a republiky + 2023-04-25