„Zasadil jsem strom – co dál?“ Zimní arboristická konference

Rubrika
KONFERENCEOSTATNÍ
Datum akce:
06. 03. 2023
Délka akce:
6.3.-7.3.2022
Čas konání akce:
9:00
Místo konání:
Česká zemědělská univerzita Praha Suchdol, aula
Pořadatel:
Arboristická Akademie
Webové stránky akce:
https://www.arboristickaakademie.cz/
Facebook:
https://www.facebook.com/

Arboristická konference je každoroční příležitostí pro setkání s kolegy z oboru a diskusi s odborníky na aktuální témata.

V tomto roce 2023 jsme zvolili téma: „Zasadil jsem strom – co dál?“

Prezentované budou závěry, spojené s projektem stejného názvu, který Arboristická akademie organizovala s podporou Ministerstva životního prostředí ČR v podzimních měsících roku 2022. Projekt byl vypracován pro odborníky i laickou veřejnost, která se angažovala při výsadbě stromů v celé republice. Záměrem projektu bylo a je informovat a učit správné postupy nejen při výsadbě, ale zejména v následné péči o vysazené stromy.

Konference je opět koncipována do několika bloků, z nichž každý je věnován jednotlivým tématům a postupům v povýsadbové péči o stromy – viz program konference.

Obvyklými účastníky konference předpokládáme zejména arboristy – jak praktiky, tak i konzultanty – správce zeleně, zástupce státní správy a správy zvláště chráněných částí přírody. Věříme, že účast přijmou i správci speciálních částí mimolesní zeleně, jako jsou správci komunikací, železničních tratí a veřejné technické infrastruktury.

Konferenci jako již tradičně pořádají dva hlavní spolupracující subjekty – Česká zemědělská univerzita, Arboristická akademie ZO ČSOP. Za pořadatele věříme, že jak program konference, tak i neformální diskuse během přestávek a v rámci společenského večera budou představovat důležitý posun v šíření aktuálních znalostí a zkušeností v oboru péče o mimolesní zeleň. 

Program konference (bude průběžně doplňován):

6.března:

8:00 – 9:30 Registrace účastníků konference 

9:30 – 9:40 Zahájení konference

9:40 – 10:50 Představení projektu

     Ing. Jan Forejt – Představení projektu

     Mgr. Eliška Diblíčková – Další projekty Arboristické akademie

     Ondřej Záhora – Náplň projektu

Přestávka na kávu 10:50 – 11:10

11:10 – 12:35 Co je účelem stromů – kam směřujeme?

     Ing. Vladimír Janeček, Ph.D. – Přežití stromu, aklimatizace stromu

     Ing. Zdeněk Strnadel – Umístění stromu na správné místo – povýsadbová péče

     Ing. Martin Tušer – Stávající stromy x nově vysazené stromy

     Ing. Jan Forejt – Tree Check Pro + Ekobenefity.cz

Přestávka na oběd 12:35 – 13:30

13:30 – 14:50 Zkušenosti stávajících výsadeb a povýsadbové péče (Praktický blok)

     Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. – Kdy výsadby nefungují (hlavní zdroje neúspěchů při výsadbách stromů)

     Michal Zelenák – Výsadby velkých stromů

     Bc. David Mičan – Masivní výsadby x kvalita

     Ing. Otakar Kozák – Problematika výsadeb na pozemních komunikacích

Přestávka na kávu 14:50 – 15:10

15:10 – 16:30 Proběhlé a probíhající projekty výsadby stromů a plánovaná podpora (Politický blok)    

     ČSOP – Ing. Karel Kříž – Výsadba nelesní zeleně v krajině Podblanicka

     MŽP ČR

     Nadace partnerství

     AOPK ČR – Ing. Pavel Štěrba BcA – Dotační programy – aktuální přehled a výzvy 2022 – 2027

     Jména diskutujících a konkrétní témata budou doplněna

16:30 – 17:30 Diskuse

     – moderovaná diskuze s přednášejícími

Od 18:00 společenský večer s rautem

7.března

9:00 – 11:30 Komparativní řez a povýsadbová péče o stromy

     Prof. Dr. Dirk Dujesiefken – přednáška a představení knihy Das CODIT-Prinzip (bude překládáno do českého jazyka)

     Přestávka na kávu 10:30 – 10:50

     Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. – Komparativní řez při výsadbě stromů – pomoc nebo další stres?

     Další přednáška – bude doplněna   

Přestávka na oběd 12:05 – 13:05

13:05 – 15:00 Workshopy

Workshopy se budou konat venku v areálu ČZU, přesná místa budu vyznačena. Workshopy bude možné vybrat na místě, při registraci na konferenci 6.3. mezi 8:00 a 9:30 hodin.

Workshop č. 1: „Správné použití zavlažovacích vaků v následné povýsadbové péči a v péči o velké stromy“

Program workshopu:

Mobilní závlaha stromů v praxi

Jaké jsou zásadní rozdíly závlahy nově vysazených a stávajících stromů

Chyby a nebezpečí při závlaze stromů

Délka workshopu cca 90 minut, přednáší a předvádí Ing. Martin Tušer
Chief Researcher and Business Development Director TREEIB®
LEDASCO s.r.o.

www.treeib.comwww.zavlazovacivaky.cz

Workshop č. 2: „Povýsadbová péče o stromy – postupy při povýsadbové péči z mnoha úhlů pohledu“

Délka workshopu cca 90 minut, přednáší Barbora Zelenková a Bc. Jakub Fanta

www.worksafety.cz

Program workshopu:

Zálivka a souvislosti 

Doplňování mulče + ochrana báze kmene

Odstranění kotvení

Řez – dočasná a pernamentní koruna

Aktuální nevhodná praxe – špatný materiál, zakracování větví apod.

TDI – co, jak a kdy má probíhat?

Standartní péče – Ukázky + drobná praxe

Místo konání konference:

Česká zemědělská univerzita Praha Suchdol, aula

Termín konání:

  1. – 7. března 2023

Konferenci pořádá Arboristická Akademie (ZO Českého svazu ochránců přírody) a Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze.

Součástí konference budou kromě přednášek a diskusních bloků i praktické ukázky a společenský večer.

Předpokládaný konec konference 7.3.2023 v 15:00 hodin

Ubytování: 

Není součástí účastnického poplatku, objednává si každý účastník individuálně. Arboristická akademie pro Vás zajistila možnost využití Vysokoškolských kolejí přímo v areálu České zemědělské univerzity v Praze – Suchdole, a to na těchto kontaktech: 

Kontakt na ubytovací kancelář: Jitka Šornová

sornova@kam.czu.cz

Telefon: +420 224 383 373

Ubytování objednávejte prosím nejpozději do 4. března 2023.

Na konferenci se můžete přihlásit zde přes e-shop, a to nejpozději do 3. března 2023.

Stravování: během přestávek bude k dispozici občerstvení, které je v ceně konference.

Stravování (obědy, večeře) je individuální, je možné v MENZE ČZU nebo v dalších stravovacích zařízeních v areálu: https://food.v2.czu.cz/fp/

Do menzy není nutné se předem registrovat. Změny programu vyhrazeny. Po konferenci bude k dispozici on-line sborník na www.arboristickaakademie.cz

V případě dotazů ke konferenci se prosím obracejte na paní Hanu Forejtovou: forejtova@arboristika.cz

mobil: +420 604 585 277

150 150 „Zasadil jsem strom – co dál?“ Zimní arboristická konference 2023-02-15