MĚ100

Rubrika
KONFERENCE
Datum akce:
01. 12. 2022
Čas konání akce:
13:00
Místo konání:
CAMP, Vyšehradská 2075/51, 12800 Praha 2 - Nové Město, Česko
Pořadatel:
CAMP - Centrum architektury a městského plánování
Webové stránky akce:
https://praha.camp/
Facebook:
https://www.facebook.com/

Ekonomika vs. územní plánování. Sedmý ročník studentské vědecké konference se bude tentokrát věnovat spolupráci veřejného a soukromého sektoru při spoluúčasti na veřejných investicích. Posluchači se seznámí s příklady měst, kde již zásady spolupráce existují a s iniciativami České komory architektů a Ministerstva pro místní rozvoj ČR v této oblasti. Na konferenci představí rozpracované doktorské práce, výsledky výzkumu nebo průběh zpracovávaných projektů posluchači doktorského studia několika vysokých škol.

Na konferenci vystoupí též hosté paní Clare Sheils, ředitelka CBRE, Stefano Wagner, partner Studi Associati SA, Lugano, Björn Mattsson, Business Unit President, Skanska residential development Europe, Marek Jetmar, AMBIS College, Praha a Jaroslav Burian, Univerzita Palackého v Olomouci.

Stream, program konference a registrace na adrese www.me100.info. Konferenci pořádá Ústav prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT v Praze za podpory grantu SVK 46/22/F5.

150 150 MĚ100 2022-11-23