Krajina v tísni – film a debata

Rubrika
FILM
Datum akce:
29. 11. 2022
Čas konání akce:
17:00
Místo konání:
Vědecká knihovna v Olomouci, Bezručova 2
Pořadatel:
Vědecká knihovna v Olomouci a Člověk v tísni
Facebook:
https://www.facebook.com/

Bleskové záplavy i vysychání krajiny jsou projevem proměn globálního klimatu i důsledkem našeho zacházení s přírodou. Film zdůrazňuje dlouhodobý a dalekosáhlý důsledek špatného nakládání s českou krajinou. Jedná se o mezigenerační dialog akcentující dopad našeho jednání na životy našich dětí. Kombinuje výpovědi odborníků, záběry aktuálních problémů i animované sekvence.

Po projekci bude následovat moderovaná debata s Mgr. Tomášem Daňkem, Ph.D., z katedry rozvojových a enviromentálních studií FF UPOL.

Více o filmu na https://bit.ly/3VCh9Rd

Akce se uskuteční ve spolupráci s neziskovou organizací Člověk v tísni.
Film je součástí projektu Promítej i Ty!

Mgr. et Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D., vystudoval environmentální vědy (Olomouc) a humanitní environmentalistiku (Brno). Zaměřuje se na důsledky západního porozumění přírody pro environmentalismus. V současné době koordinuje studijní program Environmentální studia a udržitelný rozvoj na Univerzitě Palackého.

150 150 Krajina v tísni – film a debata 2022-11-02