Nové úpravy památkově chráněných veřejných prostranství

Rubrika
PREZENTACE
Datum akce:
25. 10. 2022
Délka akce:
9:30-16:00
Čas konání akce:
9:30
Místo konání:
Květná zahrada
Pořadatel:
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. a Metodické centrum zahradní kultury
Facebook:
https://www.facebook.com/

Program nabídne prezentace a následnou živou diskuzi jak památkářů, tak činných architektů, případně správců zeleně nad problematikou nových úprav veřejného prostoru, který se nachází v památkových zónách a rezervacích. Historické prostory nemají být skanzenem, ale při úvahách o jejich přiblížení potřebám dnešní společnosti je potřebné brát ohled na řadu historických souvislostí. Práce v takovémto prostoru je především výzvou a hledáním cesty jak navázat na stopy našich předků. Je to mimo jiné místo setkávání architektů a památkářů, kteří by se měli navzájem obohacovat nikoli soupeřit.

Příspěvek přislíbili: z pohledu památkářů – Ing. Milena Andrade Dneboská a Ing. arch. Zdenka Poliačiková (Praha), Ing. Roman Zámečník, Ph.D. (Olomouc), Ing. Zdeněk Novák (Brno), Ing. Aleš Papáček (menší sídla v Pardubickém kraji); z pohledu architektů Ing. Štěpánka Šmídová, Ing. Jitka Vágnerová a Ing. et Ing. Tomáš Jiránek.

150 150 Nové úpravy památkově chráněných veřejných prostranství 2022-10-10