Trnitá – čtvrť mezi horním a dolním nádražím

Rubrika
VYCHÁZKA
Datum akce:
06. 10. 2022
Čas konání akce:
16:00
Místo konání:
Kancelář architekta města Brna - KAM Brno
Pořadatel:
Den Architektury a Kancelář architekta města Brna - KAM Brno
Facebook:
https://www.facebook.com/

🏗🚶 Pojďte na procházce s městským architektem nahlédnout do míst, která se v příštích letech významně promění – do budoucí nové čtvrti Trnitá. Sejdeme se v 16 hodin na Zelném trhu, procházku na stejném místě doplní v 18 hodin prohlídka modelu Trnité a nového nádraží.

🏗🏢 Jižně od centra města, na místě ležícím desítky let ladem, vyroste nová čtvrť s bydlením pro 10 až 15 tisíc lidí. Její součástí bude nové hlavní nádraží odkud se třeba do Prahy dostanete rychlovlakem za hodinu. Proměněné nábřeží Svratky přiláká Brňany k procházce, přibude nový poříční park a do centra města se dostanete po nově opraveném historickém viaduktu obklopeném zelení. Srdcem čtvrti se stane široký bulvár směřující od nového nádraží přímo k Petrovu, lemovaný stromořadími, s dostatkem místa pro pěší, cyklisty, auta i hromadnou dopravu.

🔔 Organizační pokyny a registrace na procházku
• Procházka se koná ve čtvrtek 6. října od 16:00, sejdeme se před vstupem do budovy KAMu na Zelném trhu 13. Následně budeme pokračovat do oblasti, kde postupně vznikne nová čtvrť.
• Po 18:00 procházku zakončíme znovu v KAMu, kde si společně prohlédneme velký 3D model nové čtvrti Trnitá.
• Kapacita procházky není omezená, pořádáme ji jako součást brněnského programu Dne Architektury: https://www.denarchitektury.cz/program/…
• Procházka je zdarma.
______________________________________________________

🏗🌳 Nová čtvrť Trnitá

Území jižně od historického centra Brna, které desítky let zarůstalo trávou a náletovými dřevinami, se už brzy promění v moderní městskou čtvrť pro deset až patnáct tisíc lidí. Její vstupní branou bude nové hlavní nádraží vznikající podle vítězného návrhu mezinárodní soutěže.

Páteří Trnité se stane široký bulvár spojující nové hlavní nádraží s historickým centrem města. Zaujme roli významného veřejného prostoru se širokými chodníky a množstvím zeleně. Na něj naváže nová uliční síť města.

V celé čtvrti budou maximálně využívány prvky modrozelené infrastruktury a hospodaření se srážkovými vodami, realizace zelených střech nebo četná uliční stromořadí se stanou významnými nástroji přispívající k udržitelnosti města v reakci na změnu klimatu. Oživené městské nábřeží naváže na řeku Svratku a množství parkových ploch vznikne na místě stávajících kolejišť.

Kancelář architekta města Brna zpracovala územní studii nové čtvrti, která se po svém schválení v roce 2021 stala důležitým urbanistickým podkladem pro rozvoj území. V současné době se připravuje několik stavebních záměrů městské infrastruktury a protipovodňových opatření, stejně tak jako projekty soukromých investorů v území.

https://kambrno.cz/novactvrt/______________________________________________________

📹 Z procházek pořizujeme fotografie a video za účelem propagace naší činnosti. Svou účastí souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů uvedenými na webu: https://kambrno.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

150 150 Trnitá – čtvrť mezi horním a dolním nádražím 2022-09-24