MĚSTO DOBRÉ PRO ŽIVOT

Rubrika
KONFERENCE
Datum akce:
15. 09. 2022
Místo konání:
Poděbrady, Divadlo Na Kovárně, areál zámku
Pořadatel:
Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
Webové stránky akce:
http://www.urbanismus.cz/

Na programu letošního podzimního setkání jsou obecné i konkrétní příklady, které se vztahují ke kvalitě městské struktury a podmínkám, které město vytváří pro své obyvatele. Předmětem příspěvků budou i otázky bydlení a jeho forem, vybavenosti území a kvality veřejných prostranství.  Součástí konference bude i představení zahraničních příkladů a jako vždy proběhne i panelová diskuze účastníků územně plánovacího procesu na všech úrovních. Akce je určena pro cca 150 účastníků.

Téma: Město dobré pro život

Místo konání: Poděbrady, Divadlo Na Kovárně, areál zámku

Termín konání: 15. – 16. září 2022

Členům AUÚP připomínáme, že jako tradičně v rámci podzimní konference se uskuteční Shromáždění členů a tentokrát také VOLBY do orgánů Asociace. 

Konferenci pořádá Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR ve spolupráci s městem Poděbrady.

150 95 MĚSTO DOBRÉ PRO ŽIVOT 2022-09-12