Soutěž 4. kvadrant Vítězného náměstí – Odborná debata

Rubrika
DISKUZE
Datum akce:
28. 06. 2022
Čas konání akce:
19:00
Místo konání:
Ballingův sál, Národní technická knihovna, Technická 2710/6, 160 80 Praha 6 – Dejvice
Pořadatel:
ONplan
Facebook:
https://www.facebook.com/

Jak se promění 4. kvadrant Vítězného náměstí? A jak jeho nová podoba naváže na historický vývoj území i již vytvořené studie? Přijďte se 28. 6. od 19:00 do Ballingova sálu NTK seznámit s připravovanou mezinárodní architektonickou soutěží na dostavbu 4. kvadrantu Vítězného náměstí a diskutujte se zástupci města, městské části Praha 6, zadavatelů soutěže i odborníky o rozvoji a budoucí podobě tohoto území.

Program:
• Úvodní slovo – Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Praha, Jakub Stárek, místostarosta MČ Praha 6
• Historický vývoj území – Petr Kučera, popularizátor historie architektury, ředitel NKP Vyšehrad
• Koncepční studie Vítězného náměstí – autor vítězného návrhu Pavel Hnilička Architects and Planners
• Budoucnost Kampusu Dejvice – autor návrhu MCA architekti
• Průběh a zadání mezinárodní soutěže 4. kvadrant Vítězného náměstí – Petr Návrat, organizátor soutěže, ONplan
• Panelová diskuze za přítomnosti všech hostů, zadavatelů soutěže a odborníků na dopravu a památkovou péči.

Na debatu není třeba se registrovat.
Záznam debaty bude dostupný stránkách soutěže www.4kvadrant.cz.

150 150 Soutěž 4. kvadrant Vítězného náměstí – Odborná debata 2022-06-25