Modrozelená infrastruktura – Fórum 2022

Rubrika
PŘEDNÁŠKA
Datum akce:
04. 03. 2022
Délka akce:
10:00-14:15
Čas konání akce:
10:00
Místo konání:
PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 199 00 Praha 9
Pořadatel:
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
Webové stránky akce:
https://www.ckait.cz/
Facebook:
https://www.facebook.com/

Již 7. ročník konference Fórum má letos podtitul Modrozelená infrastruktura.

Voda je nenahraditelnou součástí našeho života, avšak její zásoby se stále zmenšují. Dostupnost surové vody je stále složitější, takže se z vody stává jedna z nejdiskutovanějších komodit. Její zdroje, zásoby, možnosti jejího zachycení v místě spadu a následná akumulace se tak stávají velmi aktuálním problémem, který je nutný řešit nejen v rámci budovy a přilehlého pozemku, ale i v rozsahu urbanizovaného území a krajiny.

Nadměrné využívání vody, fyzické změny zdrojů vody, změna klimatu a znečištění jsou faktory, které se podepisují jak na velkém přírodním koloběhu vody, tak především, a to zásadním způsobem, na malém vodním cyklu. Urbanizovaná území se stávají tepelnými ostrovy, které zásadně tento přírodní vodní rytmus mění.

Vzhledem k tomu, že tyto tendence jsou dlouhodobě neudržitelné, hledají se možnosti zlepšení současného stavu. Navrhovaná řešení zahrnuje koncepce napodobení přirozeného vodního cyklu pomocí přírodních prvků, které umožňují vodu vsakovat, čistit, odpařovat nebo zdržet co nejblíže jejímu zdroji – tzv. Modrozelená infrastruktura.

PROGRAM:

  • Zahájení fóraIng. Zuzana Vyoralová, Ph.D., Fakulta architektury ČVUT v Praze;
  • Voda – zdroje vody, využitelnost vody, vodní stopa, potřeba a spotřeba vody, cena vody; Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D., Fakulta architektury ČVUT v Praze;
  • Nakládání se splaškovou a dešťovou vodou v budově a na přilehlém pozemku – druhy vody, možnosti jejího zpětného využití, akumulace, retence, vsak; Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D., Fakulta architektury ČVUT v Praze;
  • Právně-technická podpora hospodaření s vodou, další dotační tituly Státního fondu životního prostředí; Ing. Zbyněk Drbal, Státní fond životního prostředí;
  • Voda v krajině, včetně urbanizovaného území – současný stav ve městech, řešení pro udržení vody v krajině a sídlech – propustné povrchy, zasakovací možnosti, retenční nádrže, suché poldry, rozlivné plochy, revitalizace vodních toků; Ing. Petr Hrdlička, Fakulta architektury ČVUT v Praze;
  • Zelené střechy a fasády, modré střechy – zelené, neboli správněji vegetační střechy, představují dnes a pro budoucnost podstatnou část úprav staveb k zajištění přijatelnějšího životního prostředí. Seznámení s jejich stavebně technickým, bezpečnostním, statickým a legislativním řešením pro novou i stávající výstavbu bude nastíněno z pohledu projektanta a statika a zároveň člena technických orgánů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Stručně bude zahrnuta i tématika navazujících teras, zelených fasád a tzv. modrých střech; Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., aut. ing., OK ČKAIT Plzeň;
  • Střešní zahrady – realizace – praktický pohled na střešní zahrady, jejich rozdělení a využití na různých typech objektů; Ing. Radmila Fingerová, Fakulta architektury ČVUT v Praze;
  • Závěrečná diskuze a ukončení FóraIng. Zuzana Vyoralová, Ph.D., Fakulta architektury ČVUT v Praze.
150 150 Modrozelená infrastruktura – Fórum 2022 2022-03-01