Cena Víta Brandy

Rubrika
SOUTĚŽ
Datum akce:
04. 02. 2022
Délka akce:
od 1.11.2021 do 4.2.2022
Místo konání:
on-line
Pořadatel:
Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Vložil:
DO PARKU
Webové stránky akce:
https://www.cenavitabrandy.cz

Máte ve vašem městě či obci zajímavou stezku pro pěší nebo cyklisty?

  • Vybudovali jste oku lahodící a využívanou úschovnu kol?
  • Kultivovali jste park či jiný veřejný prostor a proměnili ho v místo, kam je radost chodit, přijet na kole, jít si tam zaběhat nebo třeba „jenom“ posedět?
  • Zklidnili jste rušnou ulici nebo realizovali jiné dopravní opatření ve prospěch nejzranitelnějších účastníků dopravy?

V souladu s Koncepcí městské a aktivní mobility pro období 2021–2030 vám nabízíme možnost vaši stavbu, soubor staveb či opatření přihlásit do soutěže Cena Víta Brandy 2022. Mělo by jít o řešení zvládnuté technicky i koncepčně, citlivě zasazené do okolí a zároveň podporující zejména udržitelné druhy dopravy.

Soutěžní přehlídky se mohou zúčastnit jednotliví autoři či týmy – architekti či urbanisté, města, regiony, kraje a další organizace v ČR nebo SR. Vítězný projekt bude nositelem čestného ocenění „Vítěz Ceny Víta Brandy 2021“, s účastí v projektu je spojena také publicita a zviditelnění nejlepších příkladů v médiích. Po uzavření přihlášek dojde k výběru do užší nominace šesti staveb a opatření a z nich pak bude vybrán vítěz.

Do soutěže mohou být přihlášena díla ze všech kategorií dopravních staveb a veřejného prostranství uvedená do provozu nebo zkolaudovaná OD 1. 1. 2014 DO 15. 01. 2022. .

  • Možnost přihlásit projekty od: 1. 11. 2021
  • Uzávěrka přihlášek: 4. 2. 2022
  • Slavnostní vyhlášení výsledků: 24. 3. 2022
150 150 Cena Víta Brandy 2022-01-11