Jak se plánovala Praha?

Rubrika
PŘEDNÁŠKA
Datum akce:
26. 01. 2022
Čas konání akce:
19:00
Místo konání:
Vyšehradská 51, Praha 2
Pořadatel:
C.A.M.P.
Webové stránky akce:
https://praha.camp/

Kdo stál za výstavbou rozsáhlých panelových sídlišť, rozhodoval o jejich rozmístění či řešil problémy s rostoucí dopravou? Historici architektury a urbanismu Martina Koukalová, Eva Novotná a Milan Kudyn představí a pokřtí knihu Plánování Prahy – Historie Útvaru hlavního architekta 1961–1994, která čtivě a s lehkostí provádí čtenáře spletitým systémem dobových plánovacích a stavebních organizací. Představuje mimo jiné v širším kontextu dějiny Útvaru hlavního architekta – organizace, která sehrála v novodobém pražském urbanismu zásadní roli a dnes má svého pokračovatele v IPRu. Jedná se o první knihu vydanou pod záštitou redakční rady a nově vzniklého nakladatelství IPR Praha.

150 150 Jak se plánovala Praha? 2021-12-28