Výstava ateliérových prací FA ČVUT

Rubrika
VÝSTAVA
Datum akce:
10. 01. 2022
Délka akce:
10.-21.1. 2022
Čas konání akce:
všední dny od 6.30 do 22 hodin a o víkendech od 8 do 20 hodin
Místo konání:
Fakulta architektury Thákurova 9 Praha 6 - Dejvice
Pořadatel:
Fakulta architektury
Webové stránky akce:
https://www.fa.cvut.cz/

Výstava studentských ateliérových projektů na Fakultě architektury ČVUT je největší akcí svého druhu v České republice.

Je prezentací téměř tisícovky prací vytvořených v 56 školních ateliérech. V nich studenti zužitkovávají teoretickou výzbroj z přednášek a pod vedením špičkových architektů navrhují budovy, městské prostory, krajiny nebo předměty.

Právě práci na ateliérovém projektu považují studenti i pedagogové  za nejdůležitější, časově nejnáročnější a nejprestižnější vizitku studia. Ilustruje široký záběr poznatků a dovedností, které musejí během studia získat.

Jak na FA ČVUT fungují ateliéry?

Během prvního ročníku studia absolvují studenti kromě různě zaměřených přednášek a cvičení také úvod do studia navrhování – hlavní disciplíny studia, a to podle zaměření studijních programů. Během roční soustředěné práce ve skupině s individuálním pedagogickým vedením musejí studenti zvládnout základní nástroje své budoucí profese a jejich aplikaci při vytváření vlastního návrhu.  V tzv. ZANech (základech architektonického navrhování), ZKN (základech krajinářského navrhování) nebo ZD (základech designu) se dozvídají, jak svou práci navrhnout, ale také kresbou, modelem i slovem dokumentovat a poté kultivovaně prezentovat a obhájit. 

Tyto dovednosti v dalších ročnících rozvíjejí ve vertikálních ateliérech, kde vedle sebe pracují posluchači různých ročníků od druhého do pátého. Navzájem se od sebe učí, rozebírají své pohledy, ujasňují a upevňují názory a hledají vlastní přístup k řešení.

150 150 Výstava ateliérových prací FA ČVUT 2021-12-06