Emisní obchodování v kontextu aktuálního vývoje v energetice

Rubrika
WEBINÁŘ
Datum akce:
12. 01. 2022
Čas konání akce:
9:00
Místo konání:
on-line
Pořadatel:
https://www.vidacon.cz/
Webové stránky akce:
https://www.vidacon.cz/

Hlavním tématem webináře budou novinky v pravidlech obchodování s emisními povolenkami, situace na trhu s povolenkami, ale také aktuální připravovaná opatření EK EU, která nejenom tento sektor ovlivňují: European Green Deal, Fit for 55 a další. V neposlední řadě se konference zaměří na analýzu současné situaci na trhu s energií a zejména pak možnosti realizace energeticky úsporných opatření, jejichž cílem je snížení množství vypouštěných emisí a spotřeby energetických zdrojů.
Zaměříme se zejména na tato témata: 

  • Současná situace a výhled do budoucna v evropské a světové energetice a dopady na systém EU ETS
  • European Green Deal – Fit for 55 – hrozby či příležitost pro ČR?
  • Dekarbonizace – výzvy a nástroje snižování uhlíkové intenzity
  • Pravidla pro obchodování s emisními povolenkami, revize EU ETS 
  • Problematika přeshraničního zpoplatnění uhlíku (tzv. CBAM)
  • Analýza vývoje cen energetických komodit a odhady budoucího vývoje
  • Obchodování s emisními povolenkami na současném trhu
  • Financování projektů na snížení emisí uhlíku – EU dotace, Modernizační fond ….
  • Redukce množství vypouštěných emisí : energeticky úsporná opatření a další…

150 150 Emisní obchodování v kontextu aktuálního vývoje v energetice 2021-11-25