Jak na klimatickou transformaci obcí? Inspirační setkání k udržitelné budoucnosti

Rubrika
OSTATNÍ
Datum akce:
26. 11. 2021
Délka akce:
do 27.11.2021
Místo konání:
Oblá 505/54a, Komunitní a společenské centrum Skála, Nový Lískovec, Brno
Pořadatel:
Nesehnutí Brno
Vložil:
DO PARKU
Webové stránky akce:
https://nesehnuti.cz/
Facebook:
https://www.facebook.com/
♻️Klima se mění, ale lidé v obcích často nevědí, jak složitý a komplexní problém, jako je klimatická změna, uchopit a účinně na něj reagovat. Do takových procesů by navíc měla být zapojena širší veřejnost – i to může být výzvou.
♻️Chceme proto vytvořit inspirativní a bezpečné prostředí, v němž se setkají různí aktéři, jako jsou zástupci a zástupkyně městských samospráv, odborníci a odbornice, aktivní veřejnost či studenti a studentky, aby společně sdíleli dobrou praxi, diskutovali nad palčivými otázkami v oblasti klimatické transformace měst a obcí a získali nástroje k zapojování veřejnosti do otázek ochrany klimatu na lokální úrovni. Vítáme jak ty, kdo mají zkušenosti, o něž se chtějí podělit, tak ty, kdo mají motivaci něco dělat a hledají inspiraci.
Společně si můžeme klást tyto otázky:
✅Jaká by měla být role měst, obcí a komunit v otázce klimatické transformace?
✅Jaké konkrétní kroky mohou města, obce či komunity dělat v reakci na klimatickou změnu?
✅Jak tomu mohou napomoci strategické dokumenty, územní plán, pobídky ze strany měst apod.?
✅Co se osvědčilo a na co si dát naopak pozor?
✅Jak do tématu dobře zapojovat veřejnost?
♻️Na setkání se prosím přihlašujte skrze formulář do 14. 11. 2021:
👇🏻👇🏻👇🏻
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeND7Go7vVmze…/viewform
Více o programu:
👇🏻👇🏻👇🏻
Akce se koná 26.-27.11. 2021 v komunitním centru Skála v Brně Novém Lískovci.
✅
♻️Naše akce není konference. V jednotlivých blocích počítáme s aktivním zapojením všech zúčastněných, často budeme pracovat v menších skupinách.
♻️Očekáváme také, že přihlášení přinesou vlastní témata či otázky k tématu “Jak na klimatickou transformaci obcí”, které budeme společně rozpracovávat ve skupinách během pátečního odpoledne. Ať už chcete poradit, získat názor dalších, představit váš projekt, sdílet, co se vám osvědčilo, nebo se pustit do hlubší diskuse některých aspektů, všechna témata jsou vítána!
Praktické pokyny:
👇🏻👇🏻👇🏻
✅Na toto setkání se prosím přihlašujte skrze formulář výše do úterý 10.11. 2021.
✅Účast vám potvrdíme do 11. 11. 2021.
✅Součástí akce bude catering od sociálního družstva Tři Ocásci, který bude zahrnovat oběd a občerstvení při coffee breaks v pátek i v sobotu (zdarma).
✅Pokud se účastníte obou dnů setkání, případné ubytování si prosím zajistěte sami*y.
✅Za účast na akci nevybíráme žádný poplatek.
♻️Covidová opatření upřesníme před akcí podle aktuálního vývoje vládních nařízení. Předpokládáme ale, že bude nutné se před akcí otestovat a na místě používat respirátory. V krajním případě se bude akce odehrávat ve stejném termínu online, ale budeme se snažit, abychom se mohli skutečně potkat!
Akce se koná v rámci partnerského projektu Měníme klima v legislativě.
Konání akce bylo podpořeno Ministerstvem životního prostředí, nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.
150 150 Jak na klimatickou transformaci obcí? Inspirační setkání k udržitelné budoucnosti 2021-11-10