KRAJ!NA

Rubrika
VÝSTAVA
Datum akce:
01. 08. 2021
Délka akce:
1.srpna až 30. září 2021
Čas konání akce:
Út - Ne 10:00 - 17:00
Místo konání:
Státní hrad Veveří
Pořadatel:
Ústav plánování krajiny Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
Vložil:
DO PARKU
Webové stránky akce:
https://krajina.mendelu.cz/
Facebook:
https://www.facebook.com/

Výstava KRAJ!NA představuje vliv člověka na zemědělskou krajinu a snaží se najít odpověď na otázku, jak každý z nás může naši krajinu ovlivnit. Nepředkládá univerzální řešení, ale spíše apeluje na drobné změny k lepšímu, které mohou mít velký pozitivní dopad na okolí. A na náš život.

Značná část výstavy je věnována inspiraci historií, kdy autoři na modelu a mapách představují změny v krajině od 19. století po současnost a hledají vazbu mezi tváří krajiny a její funkčností. Výstava KRAJ!NA je součástí projektu, který se zabývá poplužními dvory, fenoménem, který určoval podobu krajiny od 16. století. Jeho cílem je získat objektivní informace o vývoji krajiny od Josefínského katastru (přibližně r. 1820) po současnost, a to především změn, které se týkají velikosti a tvaru zemědělských pozemků v popluží panských dvorů. Výstava téma posouvá dál a hledá odpověď na otázku, jak nás může krajina z doby před polovinou 19. století dodnes inspirovat a co může udělat každý z nás. Je to důležité, protože budoucnost tvoříme my všichni právě teď.
Autorem výstavy je kolektiv výzkumných pracovníků Ústavu plánování krajiny Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Autory architektonického řešení jsou Facha architekti.

150 150 KRAJ!NA 2021-07-21